AKTUELLT

Kursprogram:

Gysinge

Stockholm/Malmö

Höstens terminslånga kurser i Stockholm hittar du under rubriken Kurser Stockholm, eller här: https://profolkhogskola.se/stockholm/

 Kurser i Malmö hittar du under rubriken Allmän kurs Malmö, eller här:  https://profolkhogskola.se/allman-kurs-i-malmo/

Övriga terminskurser, så som Hoforskurs, Ledarutbildningar, Naturkurs samt skrivarkurs hittar du under rubriken Övriga Kurser, eller här:  https://profolkhogskola.se/kurser/

Sommarens och höstens veckokurser i Gysinge hittar du under rubriken Kurser Gysinge, eller här:   https://profolkhogskola.se/kurser-3/

Välkommen med din anmälan!

  • Under sommaren Vecka 27 – 31 har PRO Folkhögskolas administration dessa telefontider:   Måndag, Onsdag, Fredag:  10:00 – 12:00   Du kan kontakta oss på 0291 – 212 23 Om du vill kan du skicka e-post till oss på kurser@pros.fhsk.se Välkommen!...

  • PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning Start 23 augusti 2021 Kursen syftar till att stärka och utbilda nuvarande och framtida ledare inom hela PRO Kursen ger både grundläggande och fördjupade kunskaper i ledar- och föreningskunskap Målgruppen är:  Nuvarande och blivande förtroendevalda inom PRO och närliggande organisationer.......

  • Ny kurs – “Kliv in digitalt”- ledarskapsutbildning inom PRO Start 23 augusti 2021 PRO Folkhögskolas mål är att genom folkbildningspedagogiken aktivt bidra till att det digitala utanförskapet bland äldre minskar. I samverkan med PRO:s riksorganisation ska vi öka kompetensen och stärka den lokala PRO organisationen......