Kurser i Stockholm

Europa

Med avstamp i nutiden studerar vi Europas historia, kultur och geografi. Vi orienterar oss om de utmaningar Europa och EU står inför, aktuella frågor och tankegodset vi berörs av. Genom idéhistorien och litteraturen ser vi hur händelser och tankar speglas, föds och förändras och hur de påverkar samhällen och individer.

Amerikas förenta stater

Vad händer i Amerikas förenta stater? Dyk ner med oss i det stora landet i väster! Vi fördjupar oss i geografi och historia, undersöker det politiska läget och följer med i aktuella frågor. Genom film, konst och litteratur studerar vi bilden av USA. Kursen går två terminer på deltid.

Vandra Tillsammans – Stockholm

Vandra i gemenskap och stärk samtidigt din hälsa! I kursen Vandra tillsammans – Stockholm ligger vårt fokus på naturupplevelser där närvaro av våra sinnen och stillheten prioriteras. Vi kommer under kursen att gå vandring under tystnad och göra kulturhistoriska vandringar i Uppland och Sörmland.

Vandra Tillsammans – Långsamt Tempo

Vandra i gemenskap och stärk samtidigt din hälsa! I kursen Vandra tillsammans – Långsamt tempo ligger vårt fokus på naturupplevelser där närvaro av våra sinnen och stillheten prioriteras. Vi kommer under kursen att gå vandring under tystnad och göra kulturhistoriska vandringar i Uppland och Sörmland.

Konst Pröva På

En kurs för dig som vill teckna och måla, men saknat mod eller möjlighet. Vi utforskar material och tekniker och möts i samtal kring konst. Ingen förkunskap krävs, gärna nyfikenhet och lust, liksom respekt för olika uttryck. Åtta tisdagar slås gruppen ihop med kursen Konst-fortsättning för att läsa konsthistoria och gå på konstvisningar, eget arbete hemma ingår som förberedelse inför dessa träffar.

Konst Fortsättning

Fördjupning för deltagare som gått kursen Konst – Prova på. Kursdeltagarna ges möjlighet att gå vidare med sitt skapande under lärarens handledning. Var och en väljer teknik att arbeta med och står för sitt eget material. Åtta tisdagar slås gruppen ihop med kursen Konst-pröva på för att läsa konsthistoria och gå på konstvisningar.

Meningar med livet

Allt vi gör bottnar i vår syn på livet – vår livsåskådning, vår ideologi, vår religion, vår livsfilosofi, kort sagt våra medvetna och omedvetna tankar om livet. Under en termin (15 veckor) studerar och samtalar vi kring livsfrågor och hur vår livssyn påverkar vår livsstil.

Stockholm & Sverige

Följ med på en historisk och kulturell resa i Stockholm och Sverige. Vi kulturvandrar i Stockholm med omnejd och ser hur människor, stad och land påverkar och påverkas av samhällsförändringar. Kursen går två terminer på deltid.

Stockholm i litteraturen

Vi stadsvandrar och läser Stockholmsskildringar. Vi följer några romanfigurer och historiska personer i spåren. Vi fördjupar oss i olika teman och jämför skildringar av tid och rum. Kursen går en dag i veckan och lektioner varvas med fältstudier.

Kvinnokurs för dig 60+

Kursen är för dig som är född i ett annat land än Sverige och vill lära nytt
Vi pratar svenska, syr, stickar och umgås 15 gånger, tisdagar, enkel lunch ingår.

Litteratur och dagens Sverige

Vi studerar litteratur, engelska, samhällskunskap och konst ur ett modernt perspektiv. Alla deltagares erfarenheter kommer att vara en viktig del av kursen och vi har mycket diskussioner.