Om oss

Skolans säte finns i Huddinge från och med 1 januari 2024, där vi har den största delen av långa allmänna och särskilda kurser. I Malmö finns en allmän kurs, och skolan har även verksamhet på flera ställen i landet, bland annat långa kurser i Österfärnebo samt kurser på distans.

På våra veckokurser är kursverksamhet och deltagare inhyrda i Gysinge på området Gysinge Herrgård och Orangeriet där kursdeltagarna bor och äter. Anläggningen ägs av Jula Hotel sedan januari 2022.

PRO Folkhögskola har anställd personal som jobbar med undervisning i våra terminskurser, samt externa lärare som hjälper oss i våra olika veckokurser. Administrationens kontor finns i Österfärnebo.

Vår folkhögskola besöks årligen av många deltagare!

Livslångt lärande

Folkhögskolan

Folkhögskolan är öppen för alla och med en inriktning mot äldre. Hos oss kan du gå korta veckokurser eller en längre allmän eller särskild kurs.

Folkhögskolan utgår från en kunskapssyn som ser värdet av det livslånga lärandet. Vi tar tillvara på våra deltagares långa livserfarenhet och tar hänsyn till särskilda kunskapsbehov. Vårt kursutbud stimulerar kursdeltagarna till nya insikter och kunskaper. Vi skapar möjligheter för våra kursdeltagare till att aktivt delta i kultur- och samhällslivet.

PRO Folkhögskola

 

EN MODERN FOLKHÖGSKOLA Med stort hjärta

Folkhögskolan är även en plats där föreningar och organisationer kan utveckla och stärka sina medlemmar.

 

EN LEVANDE AKTÖR Som välkomnar alla

PRO folkhögskola med Pensionärernas riksorganisation som huvudman är en mötesplats för gemenskap, folkbildning och kultur. Här möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar för att umgås, fördjupa sina kunskaper och utveckla sina intressen.