Historia

Gysinge bruk, grundat 1668, är vackert beläget invid Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven. Fram till början av 1900-talet var det en del av Gästriklands järnrike.

Historiens vingslag

Förr och nu

Den nuvarande herrgården ritades av arkitekt Carl Christopher Gjörwell och uppfördes på 1830-talet på uppdrag av dåvarande brukspatronen Michael Benedicks. Herrgården fungerade som bostad åt brukspatronerna till 1905. Fram till mitten av 1950-talet drevs herrgården ömsom som pensionat, ömsom som rekreationshem. 1970 köpte PRO byggnaden som då med hjälp av byggherren Anders Diös rustades upp.

Sedan 1982 har PRO:s folkhögskola haft sina lokaler i herrgården med omgivande byggnader. Förutom folkhögskolekurser bedrivs numera en växande fest- och konferensverksamhet på anläggningen.