Folkhögskolans Historia

Under åren 1980 – 2023 var PRO Folkhögskolas säte beläget i Gysinge, Gysinge Herrgård, och det var där skolan började sin verksamhet. Nedan följer en kort historik om Gysinge och folkhögskolan!

Historiens vingslag

Förr och nu

Gysinge bruk, grundat 1668, är vackert beläget invid Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven. Fram till början av 1900-talet var det en del av Gästriklands järnrike.

Den nuvarande herrgården ritades av arkitekt Carl Christopher Gjörwell och uppfördes på 1830-talet på uppdrag av dåvarande brukspatronen Michael Benedicks. Herrgården fungerade som bostad åt brukspatronerna till 1905. Fram till mitten av 1950-talet drevs herrgården ömsom som pensionat, ömsom som rekreationshem.

1970 köpte PRO byggnaden som då med hjälp av byggherren Anders Diös rustades upp.

Mellan 1982  och fram t o m 30/6 2019 har PRO folkhögskola haft sina lokaler och  internat för sina kursdeltagare i Gysinge Herrgården med omgivande byggnader.

Den 1/7 2019 bildades Gysinge Herrgård AB och de hade konferens- och hotellverksamhet fram till början av 2022, då byggnaderna och hotellverksamheten såldes till Jula Hotell.

Från och med 2023 finns skolans administration i Österfärnebo, Gamla Prästgården på Färnebovägen 874, och från och med 2024 ligger skolans säte i Huddinge.