Allmän kurs i Malmö

Allmän kurs i Malmö

Kultur och samhällen i Europa – Start 19 augusti 2024

Ansökningstiden är slut – ansökan stängd!

Det här är kursen som ger en fördjupning i förståelsen för två europeiska länders politiska och kulturella utveckling; Spanien och England. Kursen går över två terminer på halvtid.  

Kursens mål är att: 

  • Ge deltagarna kunskaper motsvarande gymnasienivå.  
  • Studera och reflektera över de samhällsförändringar som historiskt påverkar det som händer idag i Spanien och England.  
  • Belysa aktuella frågor i Europa  

Gymnasiegemensamma ämnen:

Historia: Ge en översikt över landets historia, samhällets framväxt och geografiska förutsättningar. Befolkning, språk och kultur.  

Svenska: Med ledning av en bok om England respektive Spanien och andra medier utveckla förmågan till källkritik och källtillit.  

Samhällskunskap: Länders framväxt, historia, nutid och framtid. Politiskt system, sociala förhållanden.  

Religion: Religionens betydelse historiskt och nutid för landets utveckling. 

Naturkunskap: Natur, klimat och geografi. 

Engelska: I vissa moment används artiklar och nyheter på engelska.  

Arbetssätt:

Lärarledda lektioner, föreläsningar, deltagarnas egna uppgifter som redovisas för gruppen och gruppdiskussioner. 

Litteratur: Englands historia av James Hawes och Spaniens historia av Thomas Gustafsson. Dessa böcker är grunden. Sen använder vi oss av andra medier om England och Spanien.  

Tid och plats:

Hösten 2024 England: Start onsdag 14 augusti 2024      Kursslut:  Onsdag 11 december 2024
Våren 2025 Spanien: Start måndag 13 januari 2025        Kursslut: Måndag 19 maj 2025
Kurstid: 10.00 – 14.00       Kursen går under två terminer med en omfattning om 50 % ht, måndagar och onsdagar 10.00-14.00.  

På tisdagar 10.00-12.00 har deltagare möjlighet att få lärarledd handledning.

Plats: Porslinsgatan 3, Malmö. ABF Mosaiken, våning 3

Studiemedel: Studier på Folkhögskola ger rätt till studiemedel från CSN enligt befintligt regelverk

Intyg: Kursen kan ge rätt till behörighetsintyg och studieomdöme. Information om detta ges i samband med kursstart. Samtliga kursdeltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro för att lärarna ska anse att du fullföljt kursen. För studerande med CSN finns särskilda regler

Lärare:
Lennart Hallengren  0723166375

Anders Magnhagen  0705496286

Kostnad
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök.  Genom överenskommelse med PRO i Malmö tas ingen omkostnadsavgift ut för denna kurs

Ansökan och mer information:

Sista ansökningsdag: 30 april.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-21223, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Frågor om kursen kontakta Lennart Hallengren, 072-3166375

Om Folkhögskolans Allmänna Kurs 

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.  Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.  På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.  

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. 

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.