Om folkhögskolan

En modern folkhögskola

Med stort hjärta

PRO folkhögskola är till för alla och med fokus på äldre. Folkhögskolan är unik i världen med sin inriktning mot äldre deltagare. Hos oss kan kan du gå korta veckokurser eller en längre allmän eller särskild kurs.

Skolans säte låg fram till 31 december 2023 i Gysinge, och från och med 1 januari 2024 är huvudsätet i Huddinge. I Huddinge är de flesta långa kurserna förlagda, i ABF:s lokaler. Folkhögskolan har även långa kurser på dagfolkhögskolan i ABF Mosaiken Malmö.

På våra korta kurser med internat bor deltagarna på Gysinge Herrgård.

Vi erbjuder också kurser på distans, långa och korta.

Folkhögskolan är även en plats där föreningar och organisationer kan utveckla och stärka sina medlemmar, genom samverkanskurser ute i landet.

En levande aktör

Som välkomnar alla

PRO Folkhögskola med Pensionärernas riksorganisation som huvudman är en mötesplats för gemenskap, folkbildning och kultur. I de historiska byggnaderna vid Dalälven,  i Huddinge och i Malmö möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar för att umgås, fördjupa sina kunskaper och utveckla sina intressen.

Folkhögskolan är öppen för alla med en särskild inriktning mot äldre, vilket är unikt i världen. Vi utgår från en kunskapssyn som ser värdet av det livslånga lärandet. Vi tar tillvara på våra deltagares långa livserfarenhet och tar hänsyn till särskilda kunskapsbehov.