Om folkhögskolan

En modern folkhögskola

Med stort hjärta

PROs folkhögskola är till för alla och med fokus på äldre. Folkhögskolan är unik i världen med sin inriktning mot äldre deltagare. Här kan kan du gå korta veckokurser eller en längre allmän kurs. Vi anordnar även helgkurser.

Folkhögskolan är även en plats där föreningar och organisationer kan utveckla och stärka sina medlemmar. Våra deltagare bor på skolans trivsamma internat och äter alla måltider i det renoverade orangeriet.

En levande aktör

Som välkomnar alla

PRO:s folkhögskola med Pensionärernas riksorganisation som huvudman är en mötesplats för gemenskap, folkbildning och kultur. I våra historiska byggnader vid Dalälven möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar för att umgås, fördjupa sina kunskaper och utveckla sina intressen.

Folkhögskolan är öppen för alla med en särskild inriktning mot äldre, vilket är unik i världen. Vi utgår från en kunskapssyn som ser värdet av det livslånga lärandet. Vi tar tillvara på våra deltagares långa livserfarenhet och tar hänsyn till särskilda kunskapsbehov.

PROs folkhögskola i Gysinge är en levande aktör som anordnar många kulturella aktiviteter med bland annat lokala- och regionala artister och föredragshållare som bjuds in till skolan en kväll i veckan. Folkhögskolan stödjer och är involverad i lokala föreningar på orten.