Intresseföreningen

OBS! Intresseföreningen har nytt plusgiro: 96 24 08-1

 

 Intresseföreningen PRO Folkhögskola i Gysinge

 

Intresseföreningens uppgift är att stödja PRO Folkhögskola ekonomiskt. Det gör vi genom att bidra till mervärde för kursdeltagarnas trivsel, utrustning och material till kurserna.

Det kan även vara ett bidrag till inspirerande kurser som kan locka PRO föreningar och distrikt för ett aktivt föreningsliv.

 

PRO Folkhögskola är betydelsefull för hela PRO både genom kurserna som anordnas i Gysinge och genom att vara navet för kurser som anordnas för PRO:are i landet.

 

Intresseföreningen Gysinge bildades 1979 och hade till sitt ändamål att ekonomiskt stödja Folkhögskolans verksamhet och bidra till upprustning och underhåll av verksamhetslokalerna. Till Intresseföreningen anslöt sig PRO-distrikt och PRO-föreningar.

1 juli 2019 är verksamheten i Gysinge renodlad för studier och folkbildning.

 

 

 

 

PRO-föreningarna betalar en medlemsavgift om två kronor per medlem och år.

Men även enskilda personer kan bli medlemmar i Intresseföreningen. Det finns två alternativ till medlemskap.

 

Dels:

  • Enskild medlemskap 40 kronor per år

Dels:

  • Ständigt medlemskap 300 kronor

 

Bli medlem du också, och därigenom vara med och värna och utveckla vår verksamhet på PRO Folkhögskola.

 

Gåvor

Ett bra alternativ till blommor eller presenter vid uppvaktning är en penninggåva till Intresseföreningen. Det kan användas vid födelsedagar, jubileum, begravningar.

Intresseföreningen skickar ett “Gåvobrev” till den man uppvaktat.

 

Kontakt:

Mail: intresseforeningen@pros.fhsk.se

Tel vxl: 0291-212 23