Deltagarstöd

Deltagarstöd

Behöver du stöd i dina studier eller har du omständigheter i livet som påverkar din studiesituation. I första hand ska du alltid prata med din lärare. Men du har även möjlighet att vända dig till:

Alper Bilge, kuratorstöd

Anna Litens Christoffer, Studie- och yrkesvägledning

Titti Berg, rektor