PRO Folkhögskolas styrelse

Bo1_red

Bo Andersson

Ordförande i PRO Folkhögskolas styrelse

Tel. 073-841 56 90

ordf@uppsala.pro.se

Hans-Erik Persson

Ledamot

Inger Persson

Ledamot

Sten Fors

Ledamot

Agneta Enbom Holtz

Ledamot

Monica Jakobsson

Ledamot

Monica Karlsson

Ledamot

Sven Englesson

Ersättare

Britta Håkans

Ersättare

Adjungerade

Bettina Welander

Personal

Lennart Hallengren

Personal

Tommy Enström

Personal

Titti Berg

Rektor

Heidi Englund

Biträdande rektor

Eva Risberg

PRO Riks

Anna Löfdahl

PRO Riks

Åsa Lindestam

PRO Riks