PRO Folkhögskolas styrelse

Bo1_red

Bo Andersson

Ordförande i PRO Folkhögskolas styrelse

Tel. 073-841 56 90

ordf@uppsala.pro.se

Lena Ottosson

Ledamot

Inger Persson

Ledamot

Sten Fors

Ledamot

Monica Jakobsson

Ledamot

Monica Karlsson

Ledamot

Sven Englesson

Ledamot

Bo Furugård

Ersättare

PG Forslund

Ersättare

Adjungerade

Bettina Welander

Personal

Jane Svensk

Personal

Litens Anna Christofferson

Personal

Titti Berg

Rektor

Dan Karlsson

PRO Riks

Christina Tallberg

PRO Riks

Johanna Hållén

PRO Riks