Kurser i ledarskap och föreningsutveckling

Kurser i ledarskap och föreningsutveckling

PRO är en folkrörelse med stor betydelse för äldre människors villkor och möjlighet till gemenskap och engagemang.

PRO folkhögskola erbjuder PRO distrikten kurser i föreningsutveckling och ledarskap. Kurserna utformas i dialog med distrikten för att fånga behov av utveckling. Det görs utifrån frågor om idé och syfte med föreningen. Likaså vart föreningen är på väg och vart man vill vara på väg. Det kan också handla om att reflektera över om uppdragen, rollerna och förväntningar är relevanta och om de är tydliga eller otydliga.

Behöver ert distrikt stöd i att utveckla distriktets och föreningarnas verksamhet? Behöver ni stöd i att nå ut till fler medlemmar och till fler som vill engagera sig?  Vill ni ha hjälp med att utveckla nya verksamhetsområden?

Tveka inte att kontakta PRO folkhögskola om ni intresserade att ta del av kurser om föreningsutveckling och ledarskap!

Kursansvarig och lärare Heidi Englund

Heidi.englund@pros.fhsk.se

Övriga kursledare är Maria Lindgren, Lennart Hallengren, Anders Magnhagen samt Titti Berg.