Demokratipris Sustainable Old Ladies

Folkhögskolan har delat ut ett demokratipris till Sustainable Old Ladies

PRO Folkhögskola vill med priset uppmärksamma och uppmuntra PROs studiecirkel Sustainable Old Ladies initiativ och kraft för att vitalisera demokratins kärnvärden. Den stärker kvinnors möjlighet till bildning, egenmakt och möjlighet till inflytande. Under året har vi kunnat följa hur Sustainable Old Ladies har demonstrerat för klimatet och de mänskliga rättigheterna samt i möten med politiker i riksdagen påtalat det akuta läget för klimatet.

I en tid där demokratin backar och politiker inte vidtar nödvändiga åtgärderna för de mänskliga rättigheterna och för att rädda klimatet, vill PRO Folkhögskola i synnerhet uppmärksamma bildningens betydelse för att skapa en rörelse för en ordning där demokratin inte backar.

PRO Folkhögskolas styrelse 2024