Samhället och det svenska språket

Samhället och det svenska språket

Allmän kurs grund

(Länk till information om Folkhögskolans Allmänna Kurser)

Start hösttermin vecka 35 2024

Den här kursen riktar sig till dig som vill förbättra dina kunskaper i svenska språket och samtidigt lära dig mer om samhället. På kursen kommer du få praktisera mycket svenska genom att delta i olika aktiviteter som studiebesök och utflykter. Kursen går under två terminer på halvtid.

Kursens mål är att:

  • Ge allmänna kunskaper motsvarande grundskolenivå
  • Öka deltagarnas förmåga att förstå och prata svenska
  • Öka deltagarnas kunskaper om samhälle och kultur samt möjlighet att reflektera över skillnader och likheter mellan olika länder
  • Ge deltagarna en möjlighet att utifrån egna livserfarenheter reflektera över hur denna kan utgöra en grund för ökad delaktighet i samhället

Målgrupp:

Äldre människor som har annat språk än svenska som modersmål eller av andra skäl har behov av de kunskaper som kursen kan ge

Allmänna ämnen:

Svenska Fokus kommer att ligga på det talade språket

Historia Ge en översikt av historia med utgångspunkt i såväl Sverige som deltagarnas ursprungsländer

Samhällskunskap Grundläggande förståelse för hur olika samhällen fungerar med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter

Studierna sker tematiskt och även andra ämneskunskaper kommer att beröras.

Arbetssätt:

  • Lektioner, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök
  • Samtal, reflektion, eget arbete och grupparbeten
  • Kunskapssök med hjälp av såväl digitala som analoga källor

 

Kursmoment:

Kursen arbetar framförallt tematiskt. Teman kan exempelvis vara ”min livsresa”, ”en värld i förändring”, ”människan och språken”, ”friskvård och hälsa”. Vi kommer välja teman baserat på deltagarnas intressen och erfarenheter.

 

Kurstider och omfattning:

Läsårstider:

Höstterminen 2024 v.35-51

Vårterminen 2025 v.3-v.22

Skolgemensam kursstart den 26 augusti

Kursen går måndagar och tisdagar 09.00-15.00. Därutöver erbjuds skolgemensamma aktiviteter och tillval.

Kursen går under två terminer, med omfattning 50%

Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 500 kronor per termin.

Förkunskaper: Inga förkunskapskrav men undervisningsspråket är svenska

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag 30 april 2024

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett.

Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
Eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se 

 

Intyg:

Kursen ger rätt till behörighetsintyg och studieomdöme om eleven så önskar. Information om detta ges i samband med kursstart. Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro:

För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att eleven fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel:

CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

 

Kursansvarig lärare: Uppgift kommer inom kort

 

 

Om Folkhögskolans Allmänna Kurs 

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.  

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.  

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.  

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. 

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.

 

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan