Om folkhögskolans allmänna kurser

Du kan självklart läsa på våra Allmänna Kurser enbart av intresse för innehållet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.

Men Allmän Kurs ger dig också möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet.

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.

På Allmän Kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion.

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.

PRO Folkhögskola i Huddinge erbjuder tre Allmänna Kurser som vi rekommenderar att du läser i följande ordning.

  1. Samhället och det svenska språket

Saknar du grundskolebehörighet och/eller behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket så kan du börja med den här kursen (länk)

  1. Livskunskap –vad är det som formar oss

Det här är kursen som orienterar dig i allmänna ämnen på gymnasienivå med fokus på samhället och människans tillvaro ur olika aspekter. Har du redan kunskaper motsvarande lägst grundskolenivå kan du starta med denna kurs. (länk)

  1. Världen

På den här kursen får du fördjupad förståelse för världen utifrån olika aspekter (länk)

 

På Folkhögskolan i Malmö ges en allmän kurs på gymnasietema. Teman varierar mellan terminer och läsår.