Integritetspolicy

Här hittar du information om våran hantering av personuppgifter enligt DSF/GDPR (Dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation).

Ta del av integritetspolicyn som pdf: Integritetspolicy PRO:s Folkhögskola

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur PRO:s Folkhögskola (organisationsnummer: 885500-7228) behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur, varför och till vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på det sätt som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss.

Det är viktigt för oss på PRO:s Folkhögskola att du känner dig trygg med dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de data som vi sparar hos oss. PRO:s Folkhögskola är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling och hanteringen av dina personuppgifter.

Vid ändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om detta. Det kan ske via e-post eller brev. Den nya integritetspolicyn kommer att publiceras på PRO:s Folkhögskolas hemsida.

Om du ger oss personuppgifter om andra personer, är du ansvarig för att PRO:s Folkhögskola får behandla personuppgifterna enligt denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om det kan kopplas till en fysisk person.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in den information som är nödvändig enligt våra förpliktelser mot dig eller enligt gällande lagstiftning.

PRO:s Folkhögskola kan samla in personuppgifter direkt ifrån dig när du använder dig av tjänsterna (tex vid kursanmälan via våra webbformulär). Vi kan komma att överföra personuppgifter om dig till SCB för vår rapportering om deltagarstatistik samt till CSN för berörda. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Hotellrum, Mötesrum och Konferensrum

När du bokar hotellrum, mötesrum eller konferensrum hos oss behandlar vi dina personuppgifter med syftet att hantera, administrera, följa upp och tillhandahålla.
Dina personuppgifter sparas inom EU/ESS.

Personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Eventuella allergier
 • Speciella önskemål (tex behov av hiss)

Lagringsperiod:
60 dagar efter avslutat vistelse.

Laglig grund för behandling:
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Kursdeltagande

När du fyller i en kursanmälan hos oss behandlar vi dina personuppgifter med syftet att hantera, administrera, följa upp och tillhandahålla. Dina Personuppgifter sparas inom EU/ESS.

Laglig grund för behandling:
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig och uppgift av allmänt intresse

Personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Allergier
 • Information om medlemskap i PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • Speciella önskemål (tex behov av hiss)

Lagringsperiod:
Tills du slutat dina studier och 12 månader framåt.

Skolverksamhet

När du går på kurs hos oss delar vi vår deltagarstatistik och personuppgifter från vår verksamhet med regering, institut, kommun och myndigheter.

Laglig grund för behandling:
Rättslig förpliktelse samt myndighetsutövning.

Personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Behörighetsintyg
 • Omdömesintyg
 • Kursintyg

Lagringsperiod:
50 år enligt rekommendationer från Folkbildningsrådet (FSO) utefter Arkivlagen.

Erbjudanden och nyhetsbrev

I samband med kursanmälan samtycker du till våra utskick av nyhetsbrev, kundundersökningar och erbjudanden till dig. Utskicken kan skickas ut via brev eller e-post.

Om du inte längre önskar att få utskick från oss kan du enkelt avsäga dig utskicken genom att skicka ett mail till dsf@pros.fhsk.se eller ring 0291-212 20.

Laglig grund för behandling:
Samtycke

Personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • E-postadress

Lagringsperiod:
Tills du återkallar ditt samtycke.

Rättsliga förpliktelser

Till följd av lag, myndighetsbeslut eller domstol, kommer vi att behandla dina personuppgifter tex enligt bokföringslagen, skattelagen eller beslut från polis eller andra myndigheter.

Laglig grund för behandling:
Rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsinformation
 • Bokningsuppgifter
 • Kvittouppgifter

Så länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras varsamt av våra medarbetare och sparas säkert i våra system. Personuppgifterna du lämnar till oss förvaras inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss på PRO:s Folkhögskola att du känner dig trygg att dela dina personuppgifter med oss. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi jobbar ständigt med att höja säkerhetsnivån.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rättigheter till vår behandling av dina personuppgifter.

 • Tillgång till dina personuppgifter
  • Du har rätt till att begära en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
 • Rättelse
  • Om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, så har du rätt att begära en rättelse från oss.
 • Återkalla samtycke
  • Om vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke så har du alltid rätt när som helst att återkalla ditt samtycke.
 • Radering
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade från våra system.
  • Om inte personuppgifterna behandlas enligt lag eller avtal med dig.
 • Datorportabilitet
  • Du har rätt att få en digital kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig i strukturerat digitalt format.
 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Dataskyddsinspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller vår integritetspolicy är du mer än välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 885500-7228
PRO:s Folkhögskola
Gysinge Herrgård
810 21 GYSINGE
Sverige

0291-212 20
dsf@pros.fhsk.se

Uppdatering av information

Det kan förekomma ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.