Yrkessvenska Bas

Kursstart 24 augusti 2020

 

Yrkessvenska Bas är en kurs som riktar sig till utlandsfödda med kort utbildningsbakgrund. Kursen fokuserar primärt på språkinlärning och B-nivån i SFI-systemet.

 

Kursens mål är att:
Utveckla förmågan att tala, skriva, läsa och förstå svenska

Få fördjupade kunskaper kring terminologi och teori inom några valda yrkesområden

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:
• Träna på vardagsnära ord och fraser
• Träna på studieteknik
• Hälsa, arbetsmarknad och samhällsintroduktion

Antagningsvillkor:

Fyllt 18 år eller fyller 18 år under läsåret

Avklarade studier på lägst SFI A, B-nivå eller motsvarande

Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad och studiemedel kan sökas på CSN (studiestödsnivå Grundskolenivå, A1)

TID OCH PLATS:

Kursstart: 24 augusti 2020
Terminsslut: 18 december 2020

Studietakt: Heltid, måndag-fredag dagtid. Hemuppgifter tillkommer.

Kursen är på 1 år.

Plats: Huddinge/Flemingsberg.

KOSTNAD: Ingen avgift.

ANSÖKAN:

Sista anmälningsdag: 17 augusti

E-post: info.huddinge@abf.se     eller tel: 08-774 02 70