Yrkessvenska Bas

Kursstart 22 januari 2024

 

YRKESSVENSKA BAS är en kurs som riktar sig till utlandsfödda med kort utbildningsbakgrund. Kursen fokuserar primärt på språkinlärning och B-nivån i SFI-systemet.

 

Kursens mål är att:

Målet är att uppnå B1-nivå enligt Gemensamma Europeiska Referensramen (GERS).  Deltagaren ska utveckla förmågan att tala, skriva, läsa och förstå svenska samt får fördjupade kunskaper inom några valda yrkesområden. Detta kan i sin tur leda till en större självständighet och delaktighet i det svenska samhället samt bidra till att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Kursmoment

Vi tränar vardagsnära ord och fraser. Hälsa, arbetsmarknad, och samhällsintroduktion är en del av de ämnesområden som vävs in i språkundervisningen.

Arbetssätt

Pedagogiken är individanpassad och kursen formas av deltagarnas behov och förutsättningar. Gruppen är central i lärandet. Ett aktivt deltagande i gruppen, med samtal och erfarenhetsutbyten bidrar till både gemenskap och kunskapsinhämtning. Utöver undervisningen i skolans lokaler tillkommer studiebesök på arbetsplatser.

Då deltagarna till stor del saknar studiebakgrund är studieteknik en viktig del av kursen. Stor vikt läggs även vid förförståelse av den text, övning eller uppgift deltagaren ges, allt för att öka möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Exempel på kurslitteratur:

Ta tema arbete, Kurs B. 2020 Gunilla Möllbom och Gleerups utbildning AB
Ta tema arbetsliv, kurs C. 2021 Lisa Ståhl och Gleerups utbildning AB

Antagningsvillkor:

Fyllt 18 år eller fyller 18 år under läsåret

Deltagarens förkunskaper i svenska ska motsvara SFI A, B-nivå eller motsvarande.

Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad och studiemedel kan sökas på CSN (studiestödsnivå Grundskolenivå, A1)

TID OCH PLATS:

Kursstart: 22 januari 2024
Terminsslut: 10 maj 2024

Studietakt: 50 % .

Kursen är på 1 termin, halvtid måndag-fredag.

Vårby Gård måndag-fredag 9.15-12.15

Plats:

ABF Huddinge

Vårby Allé 22, Vårby Gård

KOSTNAD: Ingen avgift.

ANSÖKAN OCH INFORMATION:

Vårby Gård: E-post: nihal.pektas@abf.se     eller tel: 070-3581488