Våra profilområden

tree

Hälsa & natur

Gysinge ligger i ett av Sveriges natursköna områden vilket är en resurs och en möjlighet som nyttjas i våra verksamheter. Vårt kursutbud inom Hälsa och natur ger våra kursdeltagare nya kunskaper som bidrar till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Vi vill inspirera våra deltagare till mer friskvård och hälsa. Du som deltagare får verktyg, motivation och kunskaper som främjar din egen hälsa och kanske också även andras.

brush

Konst & kultur

I våra kurser inom konst och kultur hittar du det nya, det som utmanar, det som vänder på perspektiven och som ger nya insikter. Det kan vara en dikt, ett musikstycke eller en dansföreställning som kan förändra våra liv. Genom kreativa processer speglar vi oss i konst och kultur. Här fångar vi lusten, fördjupar våra kunskaper och förverkligar våra drömmar. Vi erbjuder bland annat kurser i olika former av konsthantverk.

book

Samhälle

Vi speglar samhällsförändringar ur olika perspektiv och undersöker hur historiska och politiska händelser påverkar oss och vår omvärld. Vi studerar kultur ur olika perspektiv och samtalar om människan i världen. Folkhögskolans allmänna kurser vill stimulera kursdeltagare till att på olika sätt aktivt vilja ta del av det demokratiska samhällets möjligheter. Kurserna har fokus på demokrati, historia, kultur, litteratur och samhällsfrågor. Kontakter och erfarenhetsutbyten med olika demokratiska rörelser är en naturlig del av kursverksamheten.

paragraph

Starka föreningar

Folkhögskolan är en utbildnings- och utvecklingsresurs för ledare, förtroendevalda och föreningar. Vi erbjuder aktuella kurser som bidrar till att föreningar stärks och utvecklas. Folkhögskolan strävar efter att vara ett nav för PRO:s utbildning och utveckling av organisationens ledare, förtroendevalda och föreningar. Utbildningsinsatserna  ökar möjligheterna för hela PRO-rörelsen att påverka och göra förändringar i samhället.