Vandra tillsammans

Vandra tillsammans

Särskild kurs

Start vecka 35 2024

Vi vandrar i gemenskap och stärker samtidigt vår hälsa i vacker natur. Tydliggör vikten av våra sinnen, bland annat genom enkla övningar. Viktigt för hälsan är också gemenskapen och dela det av upplevelser, detta gör vi exempelvis genom besök på kulturhistoriska platser. Vi besöker bland annat Ulvsunda slott, åker ut till en skärgårdsö, följer en naturstig vid Drottningholm samt vandrar på Järvafältet och Djurgården. Vår medhavda matsäck äter vi ute.

Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål:  

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om olika tekniker och material för att tydliggöra vikten av sina sinnen, och vara medveten om betydelsen om att vara i nuet. Följaktligen stärka välbefinnandet och hälsan.

Innehåll:
Enkla övningar för att tydliggöra vikten av våra sinnen.

Naturvandringar och besök på kulturhistoriska platser.

Vi gör varje termin ett studiebesök som är av intresse för kursen.

Arbetssätt:
Medvetengör vikten av att använda våra sinnen bland annat vår balans och koordination genom ”skogsbad”, och genom reflektion i tystnad över pilgrimsvandrarens symboler.

Vikten av att stundtals vandra i tystnad och låta sinnena ta plats genom enkla övningar.

Klädsel efter vädret.

Studiematerial/arbetsmaterial

Litteratur som passar gruppen, utifrån gruppens och deltagarnas behov.

Exempel på litteratur:

  • Peter Wohlleben, Trädens hemliga liv
  • Eva Meijer, Djurens språk
  • Sara Hemmel, Naturens skönhet speglad av poesi
  • Fortuna förlag Ut i Sveriges flora
  • Anders Hansen, Hjärnstark
  • Hans-Erik Lindström, Pilgrimsliv

Kurstider och omfattning:

Läsårstider:
Höstterminen 2024 v 35 – 51
Vårterminen 2025 v 3 – 22

Skolgemensam kursstart den 26 augusti
Kursen går 10:00 – 14:00  tisdagar under två terminer, med omfattning på 25%

Studieplats: Första tillfället möts vi i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26 i Huddinge. Därefter olika mötesplatser i naturen.

KOSTNAD: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 250 kronor per termin.

 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag: 30 april.

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler. 

Studiemedel: Studier på Folkhögskolans långa kurser berättigar till studiemedel från CSN.

 

Kursansvarig lärare:
Irene Stegell  Irene.stegell@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan