“Stockholm och Sverige – nu, nyss eller för tusen år sen”

“Stockholm och Sverige – nu, nyss eller för tusen år sen”*

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 24 augusti 2020

Välkommen till en inspirerande kurs om Stockholm och Sverige och där allt hänger ihop – tillsammans upptäcker vi hur! Vi stadsvandrar, läser, samtalar och gör studiebesök. Vi ser hur samhällsförändringar uppstår och hur vi påverkas av dem, hur det visar sig i konst, arkitektur och litteratur. Vi studerar hur staden och landet vi bor i kom till och hur demokratin vuxit fram.

Kursen går över två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin) två dagar i veckan.

* (citat hämtat ur dikt skriven av Gunnar Ekelöf, ” Sagan om Fatumeh” )

Kursens mål är att:

  • Ge kunskap om hur landet och staden vuxit fram.
  • Ge inblick i hur stad och land gestaltas i konst och litteratur.
  • Spegla samhällsförändringar genom historien och enskilda människors
    öden.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Lektioner och föreläsningar.
  • Samtal, reflektioner och diskussioner
  • Vi besöker museer, konstutställningar och offentliga byggnader.
  • Vi stadsvandrar och studerar olika arkitekturstilar

TID OCH PLATS:

Kursstart: 24 augusti 2020        Kursslut: 11 december 2020
Kurstid: 10.00 – 14.00              Kursen går måndagar och tisdagar samt några onsdagar.
Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge

KOSTNAD:  För studiebesök och litteratur 500 kr/termin.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 30 juni 2020.

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se  eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Folkbildningsrådets rekommendationer när det gäller Corona och Covid19. Kursens upplägg kan därmed komma att förändras.