Stockholm & Sverige

Stockholm & Sverige

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 21 januari 2020

Välkommen till en inspirerande kurs om Sverige och Stockholms historia där allt hänger ihop – tillsammans upptäcker vi hur! Vi stadsvandrar, läser, samtalar och gör studiebesök. Vi ser hur samhällsförändringar uppstår och hur vi påverkas av dem, hur det visar sig i konst, arkitektur och litteratur.

Kursens mål är att:

  • Ge kunskap om hur landet och staden vuxit fram.
  • Ge inblick i hur stad och land gestaltas i konst och litteratur.
  • Spegla samhällsförändringar genom enskilda människors
    öden.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Föreläsningar.
  • Samtal, reflektioner och diskussioner
  • Vi besöker museer, konstutställningar och offentliga byggnader.
  • Vi stadsvandrar och studerar olika arkitekturstilar

TID OCH PLATS:

Vårterminen
Kursstart: 21 januari 2020        Kursslut: 13 maj 2020
Kurstid: 09.00 – 14.00              Kursen går tisdagar och onsdagar
Lov: Vecka 9 och vecka 15         Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Litens Anna Christofferson, Michael Ketzel.

KOSTNAD:  För studiebesök och litteratur 500 kr/termin.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 15 december 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23
E-post: kurser@pros.fhsk.se