Stockholm & Sverige

Stockholm & Sverige

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 20 augusti 2019

Följ med på en historisk och kulturell resa i Stockholm och Sverige. Vi kulturvandrar i Stockholm med omnejd och ser hur människor, stad och land påverkar och påverkas av samhällsförändringar. Kursen går två terminer på deltid.

Kursens mål är att:

  • Ge kunskap om hur staden och landet vuxit fram.
  • Ge inblick i hur stad och land skildras av olika författare.
  • Se hur språket utvecklas och förändras över tid.
  • Knyta ihop historia, stadsplanering och arkitektur.
  • Spegla aktuella och historiska politiska skeenden.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Genomgångar.
  • Grupparbeten, samtal, reflektioner och diskussioner.
  • Vi studerar det dåtida, nutida och framtida Stockholm och Sverige.
  • Vi vandrar i Stockholm och studerar olika arkitekturstilar.
  • Vi besöker museer, gallerier, konstutställningar och offentliga byggnader.

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 20 augusti 2019       Kursslut: 17 december 2019
Kurstid: 09.00 – 14.00              Kursen går tisdagar och onsdagar
Lov: Vecka 44                           Kursen är två terminer
Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Litens Anna Christofferson, Michael Ketzel.

KOSTNAD: 250 kr/termin.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

OBS! Förlängd anmälningstid: Sista anmälningsdag: 15 augusti 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23 eller 070-251 38 99
E-post: kurser@pros.fhsk.se