Stockholm och litteraturen

Stockholm och litteraturen

Särskild kurs: Kultur och samhälle
Start 24 augusti 2020

 

Vi stadsvandrar och läser Stockholmsskildringar. Vi följer några romanfigurer och historiska personer i spåren. Vi fördjupar oss i olika teman och jämför skildringar av tid och rum.

Kursen går en dag i veckan och lektioner varvas med fältstudier. Kursen är en termin.

Kursens mål är att:

  • Belysa hur staden skildrats och upplevts av olika författare
  • Studera hur några fiktiva och dokumentära skildringar bidragit till identitetsskapande bilder av Stockholm
  • Bredda och fördjupa upplevelsen av valda Stockholmsskildringar
  • Inspirera till egna litterära utflykter

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Vi läser en roman, några noveller och enstaka kapitel ur olika verk
  • Vi stadsvandrar och följer några romanfigurer i spåren
  • Genomgångar, samtal, reflektioner och diskussioner.
  • Självstudier och korta hemuppgifter varje vecka. Utflykter.

TID OCH PLATS:

Kursstart: 24 augusti 2020.
Kursslut: 11 december 2020.
Kursen går måndagar. Varannan måndag stadsvandrar vi  10.00-14.00, varannan måndag är det seminarium/lektion 10.00-14.00. Ni erbjuds också några onsdagar med spännande innehåll! Vilka onsdagar det blir meddelas senast vid kursstart.

PLATS: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

KOSTNAD: För studiebesök och litteratur 500 kr/termin

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 30 juni 2020.

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se  eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00 eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Folkbildningsrådets rekommendationer när det gäller Corona och Covid19. Kursens upplägg kan därmed komma att förändras.