Stockholm i litteraturen

Stockholm i litteraturen

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 20 januari 2020

 

Vi stadsvandrar och läser Stockholmsskildringar. Vi följer några romanfigurer och historiska personer i spåren. Vi fördjupar oss i olika teman och jämför skildringar av tid och rum.

Kursen går en dag i veckan och lektioner varvas med fältstudier.

Kursens mål är att:

  • Belysa hur staden skildrats och upplevts av olika författare
  • Studera hur några fiktiva och dokumentära skildringar bidragit till identitetsskapande bilder av Stockholm
  • Bredda och fördjupa upplevelsen av valda Stockholmsskildringar
  • Inspirera till egna litterära utflykter

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Vi läser en roman, några noveller och enstaka kapitel ur olika verk
  • Vi stadsvandrar och följer några romanfigurer i spåren
  • Genomgångar, samtal, reflektioner och diskussioner.
  • Självstudier och korta hemuppgifter varje vecka

TID OCH PLATS:

Vårterminen
Kursstart: 21 januari 2020.
Kursslut: 11 maj 2020.
Kursen går måndagar 10.00-14.00

Lov: Vecka 9 och vecka 15

Kursen är en termin.

PLATS: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Michael Ketzel och Litens Anna Christofferson.

KOSTNAD: För studiebesök och litteratur 500 kr/termin

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 15 december 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23
E-post: kurser@pros.fhsk.se