Ryssland och Östeuropa

Ryssland och Östeuropa

  Historia, samhälle och kultur Kursstart vecka 35 2024

Särskild kurs  – distanskurs

Det här är kursen där vi blickar österut. Från Sibirien i norr till Istanbul i söder utforskar vi historien, samhällena, kulturerna, religionerna och inte minst politiken. Vi tar avstamp i medeltiden och arbetar oss kronologiskt och tematiskt framåt mot samtiden. Genom att blicka bakåt skapar vi en större förståelse för det som händer idag.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en:

Grundläggande förståelse för den politiska utvecklingen i området, där vi i huvudsak fokuserar på den moderna politiska historien och samtiden.

God förståelse för Rysslands och Östeuropas historia och för de kulturer och religioner vars inflytande präglat östra Europa sedan medeltiden.

En allmän orientering i olika ryska och östeuropeiska kulturyttringar såsom litteratur, musik och konst.

Arbetssätt:

Kursen går på distans via Microsoft Teams och andra digitala hjälpmedel. På folkhögskolan arbetar vi tillsammans och tar vara på varandras engagemang, kunskaper, erfarenheter och funderingar. Undervisningen är varierad och vi arbetar utifrån teman. I den här kursen varvas föreläsningar, grupparbeten, läsning och diskussioner i små och stora grupper. I möjligaste mån utgår vi från gruppens gemensamma intressen och utformar kursen därefter.

Litteratur:

 

Datum och tid:

Höstterminen 2024 v. 35–51

Vårterminen 2025 v. 3-v.22

Tid 09.00-15.00, onsdagar.

Startdatum: Skolgemensam kursstart den 26 augusti.

Kurstakt: Kursen går under två terminer, med omfattning 25%

Plats: Microsoft Teams. Du behöver tillgång till en dator med kamera.

Förkunskaper: Du ska ha kunskaper motsvarande grundskola samt grundläggande datorvana.

Kostnad: Ingen kostnad

Kursansvarig lärare: Michael Ketzel michael.ketzel@profolkhogskola.se
 

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel: CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag 23 juni 2024

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan