PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning

PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning

PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning

Start 23 augusti 2021

Kursen syftar till att stärka och utbilda nuvarande och framtida ledare inom hela PRO

Kursen ger både grundläggande och fördjupade kunskaper i ledar- och föreningskunskap

Målgruppen är:  Nuvarande och blivande förtroendevalda inom PRO och närliggande organisationer. Vi välkomnar sökande som är aktiva på olika nivåer.

Kursen kommer att fokusera på frågor kring ledarskap i ideella organisationer. Vi rör oss kring olika teman – bl a

  • Motivation och drivkraft, vad är viktigt i mitt ledarskap?
  • Att leda och att styra, vad betyder de begreppen för oss?
  • Att vara chef och att vara ledare, är det någon skillnad? Fördelning mellan anställda och förtroendevalda, hur ser vi på det?
  • Kollektivt ledarskap och representation, hur förhåller vi oss till de begreppen?
  • Hur hanterar vi konflikter och motverkar härskartekniker?
  • Föreningskunskap, vad är meningen med föreningen?
  • PRO kunskap. Organisation, intressepolitik och annan verksamhet.

För mer information och samt anmälan – klicka här!

Vill du komma i kontakt med oss?
Ring 0291-212 23 helgfri vardag kl 10:00-12:00, 13:00-15:00 eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se.
Vår hemsida hittar du här: www.profolkhogskola.se