PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning

PRO-ledaren – en termins ledarskapsutbildning

Start 23 augusti 2021

Kursen syftar till att stärka och utbilda nuvarande och framtida ledare inom hela PRO

Kursen ger både grundläggande och fördjupade kunskaper i ledar- och föreningskunskap

Målgrupp

Nuvarande och blivande förtroendevalda inom PRO och närliggande organisationer. Vi välkomnar sökande som är aktiva på olika nivåer.

Omfattning

Kursen motsvarar studier på halvfart med en kombination av  fysiska träffar och distansstudier. Kursstart 23 augusti 2021 avslutning december 2021

Fysiska träffar under höstterminen v.34 och v.45

Möjlighet till en termins fördjupning erbjuds våren 2022.

Kursledare

PRO Folkhögskolas rektor Titti Berg tillsammans med andra pedagoger.

Titti Berg har varit aktiva i olika folkrörelser och folkbildningen sedan 1980-talet som både förtroendevald och anställd. Hon har genomgått ett flertal chefs- och ledarskapsutbildningar och har stor erfarenhet av pedagogiskt ledarskap.

Kontakt titti.berg@pros.fhsk.se (svarar på frågor om kursens innehåll, anmälan och praktiska frågor se nedan)

Ansökan

Du behöver inga förkunskaper för att söka kursen, bara en vilja att utveckla dig själv som ledare.

Beskriv i ansökan vad du har för erfarenheter med dig och varför du vill gå kursen.

Löpande antagning fram till 19 juli.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på frågor kring ledarskap i ideella organisationer. Vi rör oss kring olika teman som

 • Motivation och drivkraft, vad är viktigt i mitt ledarskap?
 • Att leda och att styra, vad betyder de begreppen för oss?
 • Att vara chef och att vara ledare, är det någon skillnad? Fördelning mellan anställda och förtroendevalda, hur ser vi på det?
 • Kollektivt ledarskap och representation, hur förhåller vi oss till de begreppen?
 • Hur hanterar vi konflikter och motverkar härskartekniker?
 • Föreningskunskap, vad är meningen med föreningen?
 • PRO kunskap. Organisation, intressepolitik och annan verksamhet.
 • Omvärldsanalys, vad är det?
 • Hur ser min roll som ledare ut idag, i vilken riktning vill jag gå?
 • Kontroll och styrning eller tillit?
 • Relation mellan makt och ansvar, formellt och informellt?
 • Ledarskapet i förändringsarbete, hur hanterar vi det?
 • Arbetsgivarrollen i styrelsen, vilket ansvar har vi om vi har anställda?
 • Mål, visioner och värdegrundsarbete, hur tar vi oss an det?

Upplägg

Kursen kommer att vara dialogbaserad med en hög grad av deltagarinflytande. Vi kommer till kursen med våra erfarenheter och förväntningar och bidrar tillsammans för att göra kursen meningsfull. Vi varvar lektioner med föreläsningar och gruppaktiviteter. Digitala lektioner och handledning kommer att ges mellan träffarna.

Kostnader

Att studera på Folkhögskola kostar inget. Det man betalar för är kost, logi och i vissa fall studiematerial.  För denna kurs utgår en subvention om 300 kronor per deltagare för kost och logi enligt beslut av PRO:s styrelse. Resebidrag utbetalas för resekostnader som överstiger 750 kronor. Du kan även kontakta ditt distrikt för att få hjälp med kostnader för logi och resor.

Lärarna kommer att ge lästips men det är inte obligatoriskt att köpa in någon kurslitteratur.

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 23 augusti 2021.
Kursslut: 3 december 2021.
Kurstid: Höstterminen 2021.

Två kursveckor i Gysinge, vecka 34 samt 45, under tre dagar, tisdag-torsdag.

KOSTNAD: Kostnad för mat och logi under kursveckorna i Gysinge

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 19 juli 2021.

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00 eller skicka e-post till  kurser@pros.fhsk.se

För mer information om kursen, kontakta : titti.berg@pros.fhsk.se