Nyfiken på konst – fördjupning

Nyfiken på konst – fördjupning

Kursstart vecka 36 2024, Särskild kurs

Det här är en kurs där mötet med samtidskonst står i centrum. Under våren har vi haft  möjlighet att utforska och vara nyfikna på några olika områden som berör konsten idag. Nu erbjuds en fortsättning av kursen och en fördjupning på flera områden, bland annat utforskar vi offentlig konst i våra gemensamma rum lite närmare.   

Kursens mål 

Kursens övergripande mål är att göra konsten tillgänglig för fler genom att på ett lekfullt och prestigelöst sätt närma oss olika konstnärliga uttryck. Utöver det är kursens mål att: 

  • Ge deltagarna en inblick i och en fördjupad kunskap om samtidskonst och att gemensamt reflektera över den konst vi möter i olika sammanhang – det kan vara bildkonst, skulptur eller andra konstformer. 
  • Få tillgång till konst både genom platsbesök och via digitala kanaler 
  • Ge kunskap om och reflektera över hur hållbarhet som tema tillämpas av samtidskonstnärer 
  • Utifrån gruppens intressen fördjupa oss i några av de områden som vi fick kännedom om under kursens första termin. 
  • Vara nyfikna på några nya konstuttryck 
  • Erbjudas tillfälle att gemensamt få delta i att utforska eget skapande och kreativitet

Innehåll: 

Kursen kommer att innehålla digitala träffar där vi fördjupar oss inom några olika fält inom samtidskonst. Det kommer att innehålla kunskap om digitala visningar till exempel hur vi kan ta del av offentlig konst digitalt och en möjlighet att lära oss mer genom platsbesök och guidade visningar. Vi reflekterar över det vi får ta del av och några moment i kursen kommer att vara studiebesök i Örebro och Västerås. Deltagarna kommer att få prova på eget skapande och vi kommer även under hösten att bjuda in till ett möte och samtal med en konstnär och besöka en ateljé. Vi kommer också att lyfta aktuella frågor kring hur miljö och hållbarhet avspeglas i dagens konst.   

Arbetssätt: 

Vi träffas i vårt digitala ”konstrum” via verktyget zoom. Vi arbetar utforskande och reflekterande kring samtidskonst ur flera olika perspektiv som beskrivs under kursens målformulering. Kursledaren planerar föreläser och leder kurstillfällena. Mellan kursträffarna sker sökning och efterforskning av information digitalt och i litteratur av kursdeltagarna. Kursen kombinerar lektioner, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Kursupplägget varierar under terminen och innehåller både distansstudier och närträffar i Örebro och Västerås.  

Kursens omfattning: 

25%
 

Omfattning och kurstider: 

Kursen startar tisdagen den 3 september och avslutas tisdagen den 17 december. Kurslängden är 15 veckor.  

Kursen genomförs varje vecka på tisdagar i det digitala klassrummet mellan klockan 9.30-11.30 och vid platsträffar vissa tisdagar klockan 10.00-15.00. Vid de digitala träffarna finns kursledaren till hands 30 minuter innan för teknisk support och 30 minuter efter lektionen för frågor och handledning.  

Kostnad:  

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Kursavgiften för studiebesök och platsbesök är 300 kronor. Deltagarna står för resekostnad till träffarna. I de fall där det är möjligt uppmuntrar vi till samåkning.  

Förkunskaper: 

Kursen är en fortsättning på ”Nyfiken på konst” och deltagare som har gått den har företräde. I mån av plats kan vi även ta in nya deltagare med lite förkunskaper och konstintresse. 

Kursansvarig lärare:  

Maria Lindgren, maria.lindgren@profolkhogskola.se
Kursledaren är kulturvetare och har arbetat inom kulturfältet både på kommunal nivå som kultursekreterare och på regional nivå som kulturutvecklare för samtidskonst i Västmanland.

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs. 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Ansökan: Kursen har begränsat antal platser och ansökan är skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för en blankett. Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 24, därefter fortlöpande reservantagning.  

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024

Vill du veta mer, kontakta oss: 

PRO Folkhögskola – telefon 0291-212 23 klockan 10.00-12.00, 13.00.15.00 helgfri vardag eller via e-post: kurser@pros.fhsk.se
Kursledare: maria.lindgren@pros.fhsk.se, telefon 070-798 72 50