PRO Folkhögskola har ny rektor

PRO Folkhögskola har ny rektor

PRO Folkhögskola har ny rektor från årsskiftet 20/21 – hon het­er Titti Berg. Titti kommer närmast från Malungs Folk­högskola där hon arbetat som rektor under 8 år.

 

Så här beskriver Titti sig själv:

Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som ledare eller ledningsnära.

Folkbildning och folkrörelser har följt mig som en röd tråd genom livet. Både i form av ideellt och avlö­nat arbete. Jag har jobbat på en regionägd Folkhögskola men ser mycket fram mot att återvända till föreningsvärlden. PRO lärde jag känna när jag under ett antal år arbeta­de som ombudsman för ABF. Så jag på nära håll sett har hur viktig bildningsarbetet är för seniorer och vill väldigt gärna vara en del av att fortsätta utveckla se­nior bildningsverksamhet både till form och innehåll.

Som ledare och chef lägger stor vikt vid att bemöta alla människor med respekt och lyhördhet. Jag försö­ker att alltid ha ett konstruktivt förhållningssätt och i alla situationer se mer till möjligheter än problem.

Jag är glad över att ha fått erbjudande om detta vik­tiga jobb och min ingång är långsiktig. Alla verksam­heter måste vara i förändring och utveckling. Men jag är medveten om att det oftast är klokt att skynda långsamt och även av vikten av bra processer där alla får känna sig delaktiga. Tillsammans är ett viktigt ledord.