Natur och hälsa – ny kurs på halvtid

Natur och hälsa – ny kurs på 50%

Start 6 september 2021

Varmt välkommen att delta i en ny kurs med inriktningen Natur och Hälsa.

I år är det Friluftslivets år i Sverige och det vill vi uppmärksamma genom att fortsätta utveckla vårt arbete inom området och erbjuda en fördjupad kurs som sträcker sig över två terminer.

Vad har naturen för hälsoeffekter och hur kan vistelse i naturen påverka vårt mående? Under kursen erbjuds du naturupplevelser i kombination med kortare föreläsningar och teorier om hur naturen kan främja vår hälsa. Det kommer även att finnas tid för samtal i mindre grupp och även möjlighet till egna reflektioner och skapande. Årstiderna kommer att styra vår inriktning och vi kommer även att ha gemensam kurslitteratur att utgå från.

Distansundervisning kombineras med fyra kursveckor utspridda under året där vi träffas.  Du introduceras till flera olika områden och aktiviteter bland annat genom kursboken Närmare naturen. Den beskrivs som ”en populärvetenskaplig bok som tar upp varför vi mår bra av att vistas därute, bland träden och fåglarna, i solen vid vattnet och utsikterna.” Det blir spännande att få upptäcka det tillsammans med dig!

 

Kursledare: Maria Lindgren – Kulturvetare med inriktning på grön hälsa, örtpedagog och utbildad på SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp inom trädgårdsterapi och hälsoträdgårdar. Maria är grundare till Connect to Nature – www.connecttonature.se

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs i kombination med träffar på folkhögskolan i Gysinge under hösten vecka 36 (6-10 september) och vecka 46 (15-19 november). Det kommer även att ingå två kursveckor på våren vecka 11 (14-19 mars) och vecka 22 (30 maj-3 juni). Vi återkommer med plats för vårens träffar.

Studietakt: 50%

Studieform: Distans i kombination med 4 veckor där vi träffas under året. Distansundervisningen är via regelbundna digitala möten på Zoom. Du kommer att erbjudas ett introduktionstillfälle vid första träffen i Gysinge och även support under terminen om du är ny användare av Zoom. Två veckors kurs på plats i Gysinge vecka 36 och vecka 46 och under våren ingår två veckolånga kurser vecka 11 och vecka 22. Vid träffarna genomförs kursen till störst del utomhus och vandringarna som erbjuds är kortare sträckor i enkel terräng.

Vi följer Folhälsomyndighetens och Folkbildningsrådets rekommendationer när det gäller coronaviruset Covid19. Kursens träffar kan därmed komma att förändras.

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 6 september 2021.
Kursslut: 3 juni 2022.
Kurstid: Höstterminen 2021 samt vårterminen 2022.

Två kursveckor i Gysinge, vecka 36 samt 46, samt två veckor, 11 och 22 2022

KOSTNAD: Kostnad för mat och logi under kursveckorna i Gysinge, samt 750 kr/person för kurslitteratur samt enklare aktiviteter under veckorna när vi träffas.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag:

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00 eller skicka e-post till  kurser@pros.fhsk.se

För mer information om kursen, kontakta kursledare Maria Lindgren

E-post:Maria Lindgren www.connecttonature.se,