Friluftsliv och ledarskap – för friskvårdsansvariga och aktivitetsledare

Friluftsliv och ledarskap – för friskvårdsansvariga och aktivitetsledare

Kursstart vecka 34 hösten 2024, särskild kurs

Är du friskvårdsansvarig eller aktivitetsledare inom PRO? 

Vill du få inspiration, friluftsglädje och nya idéer tillsammans med andra?  

Vill du vara med och utveckla naturaktiviteter?  

Då är det här kursen för dig! 

Kursens mål: 

Kursens övergripande mål är att deltagarna ska få ökad kunskap och metoder att utveckla och leda natur- och friluftsaktiviteter.  

Delmål i kurser är att:  

  • Deltagaren får god kännedom om perspektiven i modellen ”Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling” av Johan Hallberg. 
  • Kursdeltagarna ska känna till Naturvårdsverkets tio nationella friluftsmål. 
  • Praktisk erfarenhet i naturen under en gemensam aktivitetsvecka i Gysinge 
  • I ett aktivitetslabb ska gruppen formulera och dokumentera idéer på natur- och friluftsaktiviteter. 
  • Ett långsiktigt effektmål är erfarenhetsutbytet i gruppen och en närmare kontakt med andra friskvårdsansvariga i landet som arrangerar friluftsaktiviteter.  

 

Innehåll: 

PRO Folkhögskola erbjuder kursen Friluftsliv och Ledarskap för ett rikt friluftsliv tillsammans. Under två års tid har folkhögskolan utvecklat friluftskurser i Gysinge och i samverkan med PRO-distrikt Västmanland och Region Örebro län. Under våren har vi startat upp kursen Friluftsliv och Ledarskap och erbjuder nu även en grundkurs under höstterminen. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och metoder till fler PRO föreningar i landet. Kurserna har stärkt både den sociala och miljömässiga hållbarheten och bidrar till föreningsutveckling inom ett efterfrågat område.     

Fokus för kursen är att utveckla naturnära aktiviteter relaterat till våra årstider och även den sociala sammanhållningen. Naturens hälsoeffekter kommer att belysas och tack vara boken Hemma därute av Åsa och Mats Ottosson får deltagarna ta del av en handbok i naturnärhet. Kursen kommer att erbjuda ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att få inspiration av varandra och några gästföreläsare kommer att bjudas in till våra digitala lägereldar. Vi kommer även tillsammans utforska hur vi utvecklar föreningslivet tack ett vare utökat utbud av natur- och friluftsaktiviteter.   

Arbetssätt:  

Vi träffas regelbundet på digital lägereld via ett digitalt verktyg. Vi arbetar med fältet natur och friluftsliv ur flera perspektiv som beskrivs under kursens målformulering. Kursledaren planerar föreläser och leder kurstillfällena. Mellan kursträffarna sker sökning och efterforskning av information digitalt av kursdeltagarna. Kursen kombinerar lektioner, föreläsningar, grupparbeten och en aktivitetsvecka. Upplägget bygger på medskapande och vid varje kursträff är någon/några kursdeltagare delaktiga och berättar om något kunskapsområde som anges i schemat. Det kommer att finnas möjlighet att samråda med kursledaren innan den träffen.   

Kursupplägget varierar under terminen och innehåller både distansstudier och platsträff i Gysinge. Som kursdeltagare har du möjlighet att delta i en aktivitetsvecka med inriktningen Friluftsliv och Ledarskap i Gysinge 9-13 september. Det blir en vecka vid Färnebofjärdens nationalpark och aktiviteter i närmiljön blir en praktisk del som erbjuds tidigt i kursperioden. Fokus för kursen är att utveckla naturnära aktiviteter relaterat till våra årstider och även den sociala sammanhållningen. 

Under kursens tredje och avslutande del med aktivitetslabb finns möjlighet till handledning även utanför den tid som anges i schemat för zoom-möten.  

 

Litteratur: 

Boken “Hemma därute” är kursboken, som vi läser under terminen och det är en handbok i naturnärhet av Åsa och Mats Ottosson. Boken blev utsedd till årets pandabok 2023 av Världsnaturfonden WWF. Det är en kombinerad inspirations- och instruktionsbok.  

Kursens omfattning: 

25% 

Kurstider: 

Kursen startar torsdagen den 22 augusti 2024 och avslutas torsdagen den 5 december 2024. Kurslängden är 15 veckor.   

Kursen genomförs varje vecka på torsdagar i det digitala klassrummet mellan klockan 9.30-11.30 och under aktivitetsveckan i Gysinge 9-13 september. Vid de digitala träffarna finns kursledaren till hands 30 minuter innan för teknisk support och 30 minuter efter lektionen för frågor och handledning.   

Kostnad: 

Undervisningen är avgiftsfri. Kursboken Hemma därute av Mats och Åsa Ottosson kan varje kursdeltagare låna på biblioteket eller köpa. Om du deltar i aktivitetsveckan på Gysinge är det en kostnad för kost och logi samt en materialkostnad. På folkhögskolans hemsida finns en prislista för en vecka på Gysinge: KLICKA HÄR. Med tanke på att det är en kostnad att delta i aktivitetsveckan, kan du stämma av med ditt distrikt/förening om de kan stå för kostnader för resa och internat. Under aktivitetsveckan tillkommer en materialkostnad på 100,- per person. 

Förkunskaper: 

Det krävs inga förkunskaper för att delta på kursen.  

Kursansvarig lärare:  

Maria Lindgren, maria.lindgren@profolkhogskola.se Kursledaren är kulturvetare med inriktning på grön hälsa, örtpedagog och utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, SLU. Maria har varit kursledare för kortare natur- och friluftslivskurser i Gysinge samt ett läsår i Västmanland och ett läsår i Region Örebro län. Maria leder nu skolans grundkurs i Friluftsliv och Ledarskap.
 

Plats:  

Kursen genomförs på distans med digitala lägereldar. Introduktion och support erbjuds för den som behöver det. Du behöver tillgång till dator, Ipad eller en smartphone. De digitala lägereldarna är på torsdagar klockan 9.30-11.30. Mellan kurstillfällena ges uppgifter som driver kursen framåt. Som deltagare på kursen har du förtur till en plats på en aktivitetsvecka i Gysinge 9-13 september.     

Innan de digitala kursträffarna finns kursledaren på plats på zoom-mötet 30 minuter innan utsatt tid i schemat för teknisk support och är även tillgänglig för frågor kring till exempel uppgifter i kursen. Detsamma gäller vid avslut vid varje digital kursträff då kursledaren finns tillgänglig 30 minuter för frågor eller handledning för kursdeltagarna. Kursupplägget varierar under terminen och innehåller både distansstudier och en veckas närträff under aktivitetsveckan i Gysinge.  

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs. 

 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION: 

Sista ansökningsdag 1 juni 2024 

Ansökan: Kursen har begränsat antal platser och ansökan är skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan eller kontakta skolan för en blankett. Välkommen med din ansökan och att upptäcka friluftsglädje tillsammans!   

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 24, därefter fortlöpande reservantagning. 

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@profolkhogskola.se