Natur och Friluftsliv – för friskvårdsansvariga och aktivitetsledare

Natur och friluftsliv – för friskvårdsansvariga och aktivitetsledare

Ny kurs – Grundkurs våren 2024

Ett fåtal sökbara platser kvar – välkommen med din ansökan!

Är du friskvårdsansvarig eller aktivitetsledare inom PRO? 

Vill du få inspiration, friluftsglädje och nya idéer tillsammans med andra?  

Vill du vara med och utveckla naturaktiviteter?  

Då är det här kursen för dig! 

PRO Folkhögskola erbjuder en ny kurs för ett rikt friluftsliv tillsammans: Natur och Friluftsliv. Under två års tid har folkhögskolan utvecklat friluftskurser i Gysinge och i samverkan med PRO-distrikt Västmanland och Region Örebro län. Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter och metoder till fler PRO föreningar i landet. Kurserna har stärkt både den sociala och miljömässiga hållbarheten.  

Fokus för kursen är att utveckla naturnära aktiviteter relaterat till våra årstider och även den sociala sammanhållningen. Boken “Närmare naturen” är kursboken, som vi läser under terminen och vi får därigenom möjlighet att samtala och lära oss mer om hur naturen påverkar vårt mående. Det är en populärvetenskaplig bok som tar upp varför vi mår bra av att vistas ute, bland träden och fåglarna i solen vid vattnet och utsikterna. 

Kursen kommer att genomföras digitalt. Det innebär att du kan delta från den plats du befinner dig.  

Som kursdeltagare har du möjlighet att delta i en aktivitetsvecka med inriktning Natur och Friluftsliv i Gysinge 22-26 april. Det blir en vecka vid Färnebofjärdens nationalpark och aktiviteter i närmiljön blir en praktisk del som erbjuds i kursen.  

Kursinnehåll: 

Naturens hälsoeffekter 
Erfarenhetsutbyte och möjlighet att få inspiration av varandra 
Gästföreläsare  
Hur kan vi utveckla vår förening tack ett vare utökat utbud av natur- och friluftsaktiviteter?  

Kursledare: Maria Lindgren, Kulturvetare med inriktning på grön hälsa, örtpedagog och utbildad på SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Maria har varit kursledare för kortare Natur och Friluftskurser i Gysinge samt ett läsår i Västmanland och i Örebro län. 

TID OCH PLATS:

Startdatum: Torsdagen den 15 februari 2024 

Kursslut: Torsdagen den 30 maj 2024

Kurstillfällen: Kursen genomförs på distans med digitala lägereldar. Introduktion och support erbjuds för den som behöver det. Inga förkunskaper krävs. De digitala lägereldarna är på torsdagar klockan 9.30-11.30. Mellan kurstillfällena ges uppgifter som driver kursen framåt. Som deltagare på kursen har du förtur till en plats på en aktivitetsvecka i Gysinge 22-26 april.  

Innan de digitala kursträffarna finns kursledaren på plats på zoom-mötet 30 minuter innan utsatt tid i schemat för teknisk support och är även tillgänglig för frågor kring till exempel uppgifter i kursen. Detsamma gäller vid avslut vid varje digital kursträff då kursledaren finns tillgänglig 30 minuter för frågor eller handledning för kursdeltagarna. Kursupplägget varierar under terminen och innehåller både distansstudier och en veckas närträff under aktivitetsveckan i Gysinge. Under kursens tredje och avslutande del med aktivitetslabb finns möjlighet till handledning även utanför den tid som anges i schemat för zoom-möten. Upplägget bygger på medskapande och vid varje kursträff är någon/några kursdeltagare delaktiga och berättar om något kunskapsområde som anges i schemat. Det kommer att finnas möjlighet att samråda med kursledaren innan den träffen.

Kurstakt: Kursen löper över en termin och motsvarar studier på 25%.

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri. Kursboken Närmare naturen kan varje kursdeltagare låna på biblioteket eller köpa. Om du väljer att delta i aktivitetsveckan på Gysinge är det en kostnad för kost och logi samt en materialkostnad. På folkhögskolans hemsida finns en prislista för en vecka på Gysinge: KLICKA HÄR. Med tanke på att det är en kostnad att delta i aktivitetsveckan, kan du stämma av med ditt distrikt/förening om de kan stå för kostnader för resa och internat. 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Ansökan: Kursen har begränsat antal platser och ansökan är skriftlig. Du kan ansöka på vår hemsida www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för en blankett. Välkommen med din ansökan och att upptäcka friluftsglädje tillsammans! 

Sista ansökningsdag: 15 december

Vill du veta mer, kontakta oss: 

PRO Folkhögskola – telefon 0291-212 23 klockan 10.00-12.00, 13.00.15.00 helgfri vardag eller via e-post: kurser@pros.fhsk.se
Kursledare: maria.lindgren@pros.fhsk.se, telefon 070-798 72 50