Nationalparken

Historiens vingslag

Förr och nu

I Gysinge finns bland annat ett av Sveriges fem biosvärområden, utsett av FN-organet UNESCO. Här, i Färnebofjärdens nationalpark, möts nordlig och sydlig svensk natur. Platsen har unika naturvärden. I nationalparken finns bland annat bäver, en liten stam av utter och ett rikt fågelliv. Här finns också sällsynta och hotade insekter.

Du kan vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt. Nationalparken ger dig naturupplevelser utöver det vanliga.

Färnebofjärdens nationalpark, Naturum: www.farnebofjarden.se