Meningar med livet

Meningar med  livet

Allmän kurs
Start 21 januari 2020

Allt vi gör bottnar i vår syn på livet – vår livsåskådning, vår ideologi, vår religion, vår livsfilosofi, kort sagt våra medvetna och omedvetna tankar om livet. Under en termin (15 veckor) studerar och samtalar vi kring livsfrågor och hur vår livssyn påverkar vår livsstil.

Kursens mål är att:

  • Bekanta oss med några kända filosofer och deras tankegångar
  • Utifrån psykologiska begrepp kunna reflektera över och dela sina tankar med andra
  • Erbjuda en plats för reflektion och fördjupning i frågor som berör livsåskådning och religion
  • Öva på det respektfulla samtalet

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Grupparbeten, samtal, reflektioner och diskussioner
  • Vi läser litteratur som knyter an till våra teman
  • En arbetsuppgift inför varje möte

TID OCH PLATS:

Vårterminen
Tisdagar 09.00 – 14.00 med start den 21 januari 2020.
Kursen pågår till och med den 12 maj 2020.

Lov vecka 9 och vecka 15

PLATS: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Irene Stegell, lärare i friskvård, psykologi och filosofi.

KOSTNAD: Kursen är gratis. Avgift för material och studiebesök: 500kr

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 15 december 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23
E-post: kurser@pros.fhsk.se