Meningar med och i livet

Meningar med och i livet

Allmän kurs
Start 20 augusti 2019

Allt vi gör bottnar i vår syn på livet – vår livsåskådning, vår ideologi, vår religion, vår livsfilosofi, kort sagt våra medvetna och omedvetna tankar om livet. Under en termin (15 veckor) studerar och samtalar vi kring livsfrågor och hur vår livssyn påverkar vår livsstil.

Kursens mål är att:

  • Bekanta oss med några kända filosofer och deras tankegångar
  • Utifrån psykologiska begrepp kunna reflektera över och dela sina tankar med andra
  • Erbjuda en plats för reflektion och fördjupning i frågor som berör livsåskådning och religion
  • Öva på det respektfulla samtalet

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Grupparbeten, samtal, refektioner och diskussioner
  • Vi läser litteratur som knyter an till våra teman
  • Samtalsvandringar
  • En arbetsuppgift inför varje möte
  • Hemuppgifter mellan kursträffarna

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Tisdagar 09.00 – 14.00 med start den 20 augusti 2019.
Kursen pågår till och med den 17 december 2019.

PLATS: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Irene Stegell, lärare i friskvård, psykologi och filosofi.

KOSTNAD: 250 kr.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 15 juni 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23
E-post: kurser@pros.fhsk.se