Livskunskap – vad är det som formar oss?

Livskunskap – vad är det som formar oss?

Allmän kurs

(Länk till information om Folkhögskolans Allmänna Kurser)

Start hösttermin vecka 35 2024

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer och förstå samhället och människans tillvaro ur olika aspekter. Ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv utforskar vi vad som format samt formar oss och vårt samhälle. Kursen går under två terminer på halvtid. Kursen är en del av PRO folkhögskolas allmänna kurs. Deltagare, som går sitt första år på allmän kurs, erbjuds efter läsåret möjlighet till ytterligare ett läsår på  skolans allmänna kurs.

Kursens mål är att:

  • Ge deltagarna allmänna kunskaper motsvarande gymnasienivå.
  • Studera, reflektera samt lära mer om vad som är grunden för såväl samhället i sin helhet som den enskildes erfarenheter och förutsättningar.
  • Ge grundläggande kunskaper om demokrati, äldres roll i samhället samt hur individen och samhället påverkar varandra.
  • Belysa aktuella frågor som berör kursens tema.

 

Gymnasiegemensamma ämnen

Historia Mänskliga tänkandets historia och människans förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen.

Svenska Litteratur, mediabevakning och källkritik.

Samhällskunskap Växelspelet mellan människan och samhället

Religion Religionernas roll och funktion i samhället.

Engelska Under vissa moment på kursen kommer det ges tillfälle att träna på engelska.

Arbetssätt:

  • Lektioner, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök
  • Lektionssamtal, reflektioner, diskussioner och historiska vandringar
  • Sökning och efterforskning med hjälp av digitala och analoga verktyg

 

Kursmoment

Kursen är delvis kronologiskt upplagd med inslag av temastudier, exempel på moment: Idéhistoria (mänskliga tänkandets historia), sociologins och filosofins betydelse, praktisk-filosofi, religionens roll,  politik, litteraturhistoria, musikens roll och betydelse, psykologi, aktuella frågor och framtidsutblickar med mera.

 

Kurstider och omfattning:

Läsårstider:

Höstterminen 2024 v.35-51

Vårterminen 2025 v.3-v.22

Skolgemensam kursstart den 26 augusti

Kursen går torsdagar och fredagar 09.00-15.00. Därutöver erbjuds skolgemensamma aktiviteter och tillval.

Kursen går under två terminer, med omfattning 50%

Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 500 kronor per termin.

Förkunskaper: Du ska ha kunskaper motsvarande grundskola

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag 30 april 2024

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett.

Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
Eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se 

 

Intyg:

Kursen ger rätt till behörighetsintyg och studieomdöme om eleven så önskar. Information om detta ges i samband med kursstart. Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro:

För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel:

CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

 

Kursansvarig lärare: Alper Bilge: alper.bilge@pros.fhsk.se

 

 

Om Folkhögskolans Allmänna Kurs 

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.  

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.  

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.  

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. 

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.

 

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan