Litteratur och dagens Sverige

Litteratur och dagens Sverige

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 13 januari 2020

Vi studerar litteratur, engelska, samhällskunskap och konst ur ett modernt perspektiv. Alla deltagares erfarenheter kommer att vara en viktig del av kursen och vi har mycket diskussioner.

Kursens mål är att:

  • Ge kunskaper att analysera litterära och journalistiska texter.
  • Att genom kreativt skapande som skrivövningar och teckning hitta nya sätt att utrycka sig.
  • Ge kunskaper att förstå hur samhället fungerar för att själva kunna vara delaktiga och påverka.
  • Ge en bild av hur den svenska demokratin har växt fram, hur den fungerar idag och diskutera det svenska folkhemmets utveckling.
  • Ge kunskaper om dagens informationssamhälle och lära sig att vara källkritiska.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Föreläsningar.
  • Grupparbeten, samtal, reflektioner, diskussioner.
  • Praktiska skrivövningar.
  • Teckning.
  • Studiebesök på teater och muséer m.m.

TID OCH PLATS:

Vårterminen
Kursstart: 13 januari 2020       Kursslut: 13 maj 2020
Kursen går måndagar och onsdagar
Lov: Vecka 15
Vi träffas i ABF:s Kultur- och bildningscenter på Vårby allé 22, Vårby gård.

LÄRARE: Katrin Nilsson.

KOSTNAD: 250 kr per termin för studiematerial. Kostnad för studiebesök tillkommer.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 

För mer information kontakta kursledare:
Katrin Nilsson på telefon: 073-531 56 40 eller katrin.nilsson@abf.se.

Anmälan
Anmälan görs till e-post info.huddinge@abf.se eller
telefon 08-774 02 70.