Litteratur och dagens Sverige

Litteratur och dagens Sverige

Kursstart 31 augusti 2020

Vi studerar litteratur, samhällskunskap och konst ur ett modernt perspektiv. Alla deltagares erfarenheter kommer att vara en viktig del av kursen och vi har mycket diskussioner.

Kursens mål är att:

  • Ge kunskaper att analysera litterära texter.
  • Att genom kreativt skapande som skrivövningar och teckning hitta nya sätt att uttrycka sig.
  • Ge kunskaper om att förstå hur samhället fungerar för att själva kunna vara delaktig och påverka.
  • Ge kunskaper om dagens informationssamhälle och lära sig att vara källkritisk.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Föreläsningar.
  • Grupparbeten, samtal, reflektioner, diskussioner.
  • Praktiska skrivövningar.
  • Teckning.
  • Studiebesök på teater och muséer m.m.

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 31 augusti 2020       Kursslut: 11 december 2020
Kursen går måndagar och onsdagar kl 10.00-14.00. Andra dagar förekommer också.
Kursen är en termin
Vi träffas i ABF:s Kultur- och bildningscenter på Vårby allé 22, Vårby gård.

LÄRARE: Katrin Nilsson.

KOSTNAD: 250 kr per termin för studiematerial. Kostnad för studiebesök tillkommer.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 24 augusti

För mer information kontakta kursledare:
Katrin Nilsson på telefon: 073-531 56 40 eller katrin.nilsson@abf.se.

Anmälan
Anmälan görs till e-post info.huddinge@abf.se eller
telefon 08-774 02 70.