Kvinnligt författarskap och eget skrivande

Kvinnligt författarskap och eget skrivande

Kursstart vecka 35 2024    Särskild kurs

Det här är en kurs där vi utforskar litteratur skriven av kvinnor från 1700-talet till idag. Vi fördjupar oss i könets betydelse för skrivandet och hur exempelvis ålder och etnisk tillhörighet kan påverka vad kvinnor vill uttrycka i sitt skrivande. Vad kan litteraturen säga oss om kvinnors tankar och villkor genom historien? Vad säger de oss om nutiden?

Vi gör också egna texter utifrån roliga skrivövningar. Skrivövningarna passar både dig som aldrig tänkt tanken att skriva själv och dig som har ett eget skrivprojekt.

Kursens mål:

 • Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en fördjupad kännedom om kvinnligt författarskap ur ett nutida och historiskt perspektiv.
 • Deltagaren ska också kunna reflektera över hur kön spelar roll i olika litterära verk och de historiska och sociala sammanhangen.
 • Deltagarens ska också ha kunskap om olika begrepp som förekommer inom litteraturstudier.
 • Deltagarna ska ges möjlighet att genom läsning och skrivövningar få syn på olika verktyg som finns i en författares verktygslåda.

Innehåll:

 • Vi läser skönlitterära texter av kvinnliga författare från 1700-talet till idag. Vi reflekterar kontinuerligt över kvinnliga författares texter, levnadsvillkor och möjlighet att bli utgivna. Dessutom berör vi under kursen olika teman som berörs i texterna.
 • Vi gör olika inspirerande skrivövningar och genomgång av olika skrivtekniker för att hitta sin röst och vad man vill uttrycka.
 • Studiebesök och författarsamtal.

Arbetssätt:

 • På folkhögskola arbetar vi tillsammans och tar tillvara på varandras engagemang, kunskaper, erfarenheter och funderingar. Vi arbetar utforskande, lär av varandra och möts i samtal kring litteratur. Det egna läsandet och skrivandet varvas med studiebesök, författarsamtal och stadsvandringar.

Litteratur:

Kamp och kärlek: Sara Stridsberg, Chimamanda Ngozi Adichie och fler favoriter från 2000-talet av Lena Kjersen Edman

Datum och tid:
Kursstart: Skolgemensam start 26 augusti 2024.  Terminsslut: 20 december 2024
Kurstid: Kursen går under en termin med omfattning om 25%. Vi träffas på tisdagar kl 9:00 – 15:00.

Plats: ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 500 kronor per termin.

Kursansvarig lärare: : Anna Christofferson Litens   mailto:anna.christofferson.litens@profolkhogskola.se

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel: CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

Förkunskaper: Inga förkunskaper, undervisningsspråket är svenska.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag 23 juni

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

 • Övriga upplysningar

 • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
 • Skicka anmälan