Natur och hälsa nr 55

Hälsa & natur | Kursnr: 55

Kursdatum

26-30 juli

Tid

Kursstart måndag 12.00 med lunch
Kursslut fredag 14.00

Plats

Gysinge

PRO Folkhögskola
Bruksgatan 5
811 97 Gysinge

Kostnad

All vår undervisning är gratis, men på vissa kurser förekommer kostnad för material. Denna kurs har en materialkostnad på 270 kr/person

När du går en kurs hos PRO Folkhögskola i Gysinge betalar du för mat och logi om du väljer att bo på Gysinge Herrgård, och för mat om du väljer att pendla.

 

Om kursen

Naturen – En kraftkälla

Varmt välkommen till en välgörande vecka nära naturen i Gysinge. I år är det Friluftslivets år i Sverige och det vill vi uppmärksamma genom en kursvecka där vi kombinerar inspirerande inslag inom områdena natur, kultur och hälsa. Vad har naturen för hälsoeffekter och hur kan vistelse i naturen påverka vårt mående? Under veckan får du kunskap och teorier om hur naturen kan främja vår hälsa, tid för både gemenskap och egna reflektioner, skapande aktiviteter och kortare vandringar i omgivningarna. Du introduceras till flera olika områden bland annat går vi på örtvandring och kokar te av vilda och odlade örter. Du kommer också erbjudas aktiviteter där vi skapar av naturens material.

Kursen genomförs till störst del utomhus och vandringarna som erbjuds är kortare sträckor i enkel terräng.

 

 

Antal kursplatser: Begränsat antal platser

Lärare

Maria Lindgren

Kursledare: Maria Lindgren – Kulturvetare med inriktning på grön hälsa, örtpedagog och utbildad på SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp inom trädgårdsterapi och hälsoträdgårdar.

Maria är grundare till Connect to Nature – www.connecttonature.se
Mail: info@connecttonature.se

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta PRO Folkhögskola, tel. 0291-212 23 helgfri vardag 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 eller e-post kurser@pros.fhsk.se Kursledare Maria Lindgren: info@connecttonature.se

Anmäl dig till kursen

Hämta anmälningsblankett som pdf »