Meningar med livet – nr 331

Hälsa & natur | Kursnr:

Kursdatum

19 februari – 28 maj

Tid

Tisdagar och en dag eget arbete
kl. 09.00-14.00
Sportlov vecka 9

Plats

Huddinge

ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kostnad

Kursmaterial 250 kr

Om kursen

Allt vi gör bottnar i vår syn på livet – vår livsåskådning, vår ideologi, vår religion, vår livsfilosofi, kort sagt våra medvetna och omedvetna tankar om livet. Under en termin (15 veckor) studerar och samtalar vi kring livsfrågor och hur vår livssyn påverkar vår livsstil.

Kursens mål är att:

  • Bekanta oss med några kända filosofer och deras tankegångar
  • Utifrån psykologiska begrepp kunna reflektera över och dela sina tankar med andra
  • Erbjuda en plats för reflektion och fördjupning i frågor som berör livsåskådning och religion
  • Öva på det respektfulla samtalet

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Grupparbeten, samtal, reflektioner och diskussioner
  • Vi läser litteratur som knyter an till våra teman
  • Samtalsvandringar
  • En arbetsuppgift inför varje möte

Antal kursplatser:

Lärare

Irene Stegell

Irene Stegell är lärare i friskvård, psykologi och filosofi. Irene undervisar sedan flera år tillbaka på PRO:s folkhögskola i Solna och i Gysinge.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta PRO:s Folkhögskola, tel. 0291-212 20 eller 0291-212 23 eller e-post kurser@pros.fhsk.se

Anmäl dig till kursen

Sista anmälningsdatum: 15 februari 2019

Hämta anmälningsblankett som pdf »