Kurs för utbildare i föreningsutveckling och ledarskap

Kurs för utbildare i föreningsutveckling och ledarskap

Start 22 mars 2023

 

Kursen syftar till att utbilda ledare som i sin tur ska hålla kurser för föreningsstyrelser inom PRO distriktet i Stockholms län.

Kurserna för föreningsstyrelserna syftar i sin tur till att ge kunskap och stöd till PRO föreningarnas styrelser i deras uppdrag att leda och utveckla verksamheten i respektive förening.

Kursens innehåll

PRO Folkhögskola tillhandahåller ett studiematerial som ska användas i föreningskurserna. På kursen går vi igenom materialet men tar också upp frågor om lärande, pedagogik och metodik.

Vad innebär det att arbeta i lärandeprocesser, hur kan vi jobba för att kunskap ska leda till förändringsarbete?

Studieform

Studierna är en folkhögskolekurs som kombinerar fysiska träffar, egna studier/ läsuppgifter och distans

Kursen kommer att kombinera internat, enskilda träffar fysiskt såväl som digitalt med självstudier

Efter genomgången kurs kommer skolan erbjuda handledningsträffar under den första perioden av föreningskurser

Kursens omfattning och längd

Kursens omfattning är 25 procents studietakt  under 15 veckor. Kursen är upplagd som en kombination av fysiska träffar och distansundervisning.

Kursdeltagarna bör kunna vara närvarande på samtliga träffar. Frånvaro ska anmälas till kursledaren.

Kurstider

Intresserade är välkomna till ett infomationsmöte den 13 februari.

Kursen startar med ett tvådagars internat på Kursgård 22-23 mars. Därefter hålls veckovisa träffar digitalt eller fysiskt fram till slutet av maj.

Studieplats

Kursen startar med ett internat på kursgård. Kursens fysiska träffar hålls i PRO Stockholm Läns lokaler i Skärmarbrink. Digitala träffar sker på plattformarna Teams eller ZOOM.

Avgifter

All undervisning på Folkhögskola är avgiftsfri

PRO Stockholm står för deltagarnas kostnader för uppehåll, mat och resor.

Ansökan

Ansökan via formuläret nedan.

Ansökan och urval kommer att göras utifrån de sökandes tidigare kunskaper och erfarenhet samt förmåga att fullfölja uppdraget som processledare.

Förkunskaper

Kursen är en samverkanskurs mellan PRO Folkhögskola och riktar sig till dig som har god föreningsvana och eller annan erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.

Intyg

De kursdeltagare som så önskar får ett intyg om genomgången kurs

Rätt till studiestöd

Kursen har för liten omfattning för att berättiga till studiemedel från CSN

TID OCH PLATS:

Kursstart: Informationsmöte 13 februari, kursstart 22 mars 2023.
Kursslut: Slutet av maj 2023.
Kurstid: Våren 2023.

KOSTNAD: Avgiftsfri

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Anmälan via formulär nedan.

För mer information om kursen, kontakta : titti.berg@pros.fhsk.se