Kurs för utbildare i föreningsutveckling och ledarskap

Kurs för utbildare i föreningsutveckling och ledarskap

Vill du vara med och utveckla förtroendevalda och verksamhet i PRO? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med föreningsutveckling och ledarskap? Då kan du söka en kurs i föreningsutveckling och ledarskap som PRO Folkhögskola och PRO Stockholms Län erbjuder, med start i februari 2024.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla din förmåga att leda andra i folkrörelsen PRO. Kursen ger dig kunskaper i vad som ofta är utmärkande för ledarskap i en folkrörelse samt verktyg i hur du kan leda och få PROs föreningar att fungera bättre/bra. Du får verktyg för hur du genom ett tydligt ledarskap skapar ett engagemang och framåtorientering, en grupp som mår bra av att vara tillsammans.

Du får syn på dina styrkor och utvecklingsmöjligheter och hur du kan använda dem för att leda förtroendevalda mot ett mål som de vill sträva mot. Du får verktyg för att hantera grupprocesser och konflikter och du får öva argumentationstekniker. Du får också insikt om din betydelse för gruppdynamiken och vad varje enskild person behöver för att vara i en grupp som vill vara framåtorienterad.

Om du vill veta mer, kontakta Annika Lindblad Niminen på PRO Stockholms län: annika.lindblad-nieminen@pro.se  eller Heidi Englund, biträdande rektor och lärare på PRO folkhögskola om du vill gå kursen: heidi.englund@pros.fhsk.se