Kulturkvällar

PRO Folkhögskola beklagar – 

Beslut har fattats att ställa in de kulturkvällar som planerats under våren 2020

Detta med anledning av att Folkhälsomyndigheten i veckan höjde risknivån för inhemsk smittspridning till den högsta – mycket hög risk för spridning i Sverige.

PRO Folkhögskolas ledning följer utvecklingen – dag för dag, nuvarande bedömning kan därför komma att ändras . Vi kommer då att informera om detta.