Kortkurs i miljöfrågor

Kortkurs i miljöfrågor

Tre dagar vecka 9 2024

 

Kortkurs i miljöfrågor

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på att veta mer om miljöfrågor och några av de utmaningar vi står inför idag. Vi börjar med en kort tillbakablick på miljörörelsernas uppkomst och vilka områden de varit framgångsrika inom. Med inspiration av det undersöker vi tillsammans hur vi kan arbeta idag för att komma tillrätta med samtidens och framtidens problem. Vi fokuserar på tre områden som samhället och miljörörelserna arbetar aktivt med idag, koldioxidutsläpp, våtmarker och extremväder.

Kursen syftar dels till att få en bättre förståelse för några av de frågor som är aktuella i den pågående miljödebatten, dels att tillsammans fundera över strategier och möjliga sätt att påverka samhället till att bättre ta hand om vår miljö. Det är vi människor som har skapat de problem vi står inför och det är vi människor som tillsammans måste komma tillrätta med dem.

Kursen pågår i tre dagar och vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och text- och bildmaterial. Utöver det arbetar vi under den sista dagen med att sammanfatta vad vi pratat om med en kreativ övning.

  • Kurstid: 26/2 kl. 09.00-15.00, 29/2 kl. 09.00-15.00 och 1/3 kl. 09.00-15.00.
  • Plats: ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.
  • Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
  • Lärare: Kalle Stringberg, kursansvarig.

Sista dag för anmälan: 16 februari

Varmt välkommen med din ansökan!

Vänligen Kalle Stringberg
karl.stringberg@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan