Konst – Prova på!

Konst – Prova på!

Kursstart vecka 35 2024

Här är kursen för dig som alltid velat teckna och måla, men saknat mod eller möjlighet. Vi läser konsthistoria, går på konstvisningar och inspireras till att skapa själva.

Kursen är ettårig. Första terminen ägnas åt att utforska material och prova olika tekniker. Andra terminen är en fördjupning där var och en väljer sitt eget material.

Inga förkunskaper krävs.

Kursens mål är att:

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om olika tekniker och material, samt kommit igång med sitt eget bildskapande.

Fått förståelse för den kreativa processen. Bekantat sig med de konsthistoriska epokerna och tagit del av konstutbudet i Stockholm.

Innehåll:

Inspirationsövningar, materialkunskap och genomgångar av begrepp som färglära, komposition och perspektiv.

Studiebesök på museum, konsthallar och gallerier. Skulpturvandring samt Filmvisning.

Arbetssätt:

Vi arbetar undersökande, lär av varandras erfarenheter och möts i samtal kring konst. Det egna skapandet varvas med studier i konsthistoria och konstvisningar.

Lärarna föreläser, handleder och håller gemensamma genomgångar.

Studiematerial/arbetsmaterial

Förbrukningsmaterial ingår i avgiften för första terminen. Penslar, stafflier m.m. finns att låna i lokalen. Under våren håller deltagaren sitt eget material.

Vi använder ”Konsten i historien” av Greta Burman som kurslitteratur, samt artiklar, utställningskataloger m.m.

Datum och tid:
Kursstart: vecka 35 2024.  terminsslut:  vecka 51 2024
Kurstid: 9.00-15.00. Kursen går på tisdagar och onsdagar under två terminer, omfattning 50%

Vårterminen 2025 vecka 3 – 22

Plats: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge. (Skolan återkommer om lokal på tisdagar, för kursens praktiska del)

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 1400 kronor för första terminen och 900 kronor för andra terminen.

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel: CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag: 30 april.

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

 

Lärare: Kajsa Svensson: kajsa.svensson@pros.fhsk.se  ( Kursansvarig)   Litens Anna Christofferson: anna.christofferson.litens@pros.fhsk.se

Annika Damirjian annika.damirjian@pros.fhsk.se   Michael Ketzel: michael.ketzel@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan