Kliv in digitalt – ledarskapsutbildning inom PRO

Kliv in digitalt – ledarskapsutbildning inom PRO

Ny kurs – “Kliv in digitalt”- ledarskapsutbildning inom PRO

Start 23 augusti 2021

PRO Folkhögskolas mål är att genom folkbildningspedagogiken aktivt bidra till att det digitala utanförskapet bland äldre minskar. I samverkan med PRO:s riksorganisation ska vi öka kompetensen och stärka den lokala PRO organisationen i syfte att nå äldre personer som hamnat, eller riskerar att hamna i, ett digitalt utanförskap. Vår uppgift är att utbilda utbildare i PRO organisationen som i sin tur genomför uppsökande verksamhet och anordnar lokala aktiviteter t.ex. genom studiecirklar. 

Att inkludera fler i det digitala samhället är ett av PRO Folkhögskolas prioriterade områden vilket innebär att skolan ska bygga upp kompetens och rekrytera pedagoger inom området. 

För mer information och samt anmälan – klicka här!

Vill du komma i kontakt med oss?
Ring 0291-212 23 helgfri vardag kl 10:00-12:00, 13:00-15:00 eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se.
Vår hemsida hittar du här: www.profolkhogskola.se