Kliv in digitalt – ledarskapsutbildning inom PRO

”Kliv in digitalt”- ledarskapsutbildning inom PRO

Start 23 augusti 2021

PRO Folkhögskolas mål är att genom folkbildningspedagogiken aktivt bidra till att det digitala utanförskapet bland äldre minskar. I samverkan med PRO:s riksorganisation ska vi öka kompetensen och stärka den lokala PRO organisationen i syfte att nå äldre personer som hamnat, eller riskerar att hamna i, ett digitalt utanförskap. Vår uppgift är att utbilda utbildare i PRO organisationen som i sin tur genomför uppsökande verksamhet och anordnar lokala aktiviteter t.ex. genom studiecirklar. 

Att inkludera fler i det digitala samhället är ett av PRO Folkhögskolas prioriterade områden vilket innebär att skolan ska bygga upp kompetens och rekrytera pedagoger inom området. 

PRO Folkhögskola ska vara en del i PRO:s projekt DigiSen. 

PRO Folkhögskola ska också söka samverkan med andra aktörer som kan bidra till att vi når våra mål på området. 

Målgrupp 

PRO organisationen på alla nivåer. 

Innehåll 

 • Vad är digitalt utanförskap och vilka konsekvenser får det 
 • Vilka vill vi når och hur? 
 • Hur motiverar vi att investera i utrustning och digitala tjänster 
 • Hur bygger vi upp en verksamhet i den lokala PRO föreningen 
 • Samhällsservice på nätet  
 • Digitala betalningar och tjänster 
 • Kommunikation via nätet – att umgås 
 • Säkerhet på nätet – att känna sig trygg  
 • Hur anpassas tekniken till användarna 
 • Opinionsbildning för allas delaktighet 
 • Att leda och styra en verksamhet/projekt 

Omfattning 

Kursen motsvarar studier på halvfart med en kombination av fysiska träffar och distansstudier under 15 veckor och förläggs parallellt med kursen “PRO Ledaren”. Kursstart den 23 augusti , avslutning den 3 december 2021. 

Två fysiska träffar v. 34 och 45 i Gysinge. 

Upplägg 

Kursen är dialogbaserad med hög grad av deltagarinflytande. Utifrån deltagarnas egna erfarenheter bidrar med våra erfarenheter och kunskaper. Vi varvar lektioner, föreläsningar och arbete i grupp. 

Gemensamma pass och utbyte med ledarskapskursen. Mellan de fysiska träffarna kommer det att ges hemuppgifter som deltagarna arbetar med enskilt eller i grupp. Digitala lektioner och handledning kommer att ges mellan träffarna. Gemensamma pass kommer att genomföras tillsammans med Ledarskapskursen. 

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 23 augusti 2021.
Kursslut: 3 december 2021.
Kurstid: Höstterminen 2021.

Två kursveckor i Gysinge, vecka 34 samt 45, under tre dagar, tisdag-torsdag.

KOSTNAD: Kostnad för mat och logi under kursveckorna i Gysinge

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 19 juli 2021.

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00 eller skicka e-post till  kurser@pros.fhsk.se