Intressepolitisk kurs

Intressepolitisk kurs – i samverkan med PRO Stockholms Län

Start vecka 8 2024

 

Kurserna vänder sig till alla PRO medlemmar i PRO Stockholms län som är intresserade av att lära sig mer om, och medverka i, arbetet för att stärka PRO lokalt för påverkan och opinionsbildning.

Syfte och mål

Vi vet att det är många som vill vara med och påverka det intressepolitiska arbetet, men inte riktig vet hur man ska gå till väga. Kursen syftar till att ge större kunskap om de intressepolitiska frågor som PRO driver och lokalisera de lokalt viktiga frågorna samt ge verktyg för att driva frågorna mot politiker och beslutsfattare.

Målet är att fler medlemmar i distriktet ska engagera sig i det intressepolitiska arbetet samt att PRO distriktet ska stärka sin roll som en opinionsbildande kraft i samhället.

Omfattning, kurstyp, upplägg och studietakt

12 veckor särskild kurs med start den 21 februari  2024 och med avslutning 21 maj 2024.

Studier på 25 % i en kombination av arbete i grupp, fysiskt och digitalt, digitala föreläsningar och med mellanliggande hemarbete utifrån intresseområde eller geografisk plats.

Första träffen syftar till att tillsammans kartlägga gruppens intressen och ge grund för att forma det exakta innehållet i kursen.

Kursen kan innehålla följande moment:

  • Lokalisera de lokala frågorna som är viktiga för äldres levnadssituation i regionen
  • Kartlägga arbetet i kommunernas lokala KPR
  • Kunskapsinhämtning om PRO riks intressepolitiska frågor, t.ex. pensionsfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, äldreomsorgsfrågor, konsumentpolitik samt hälsa- och friskvård.
  • Verktyg för opinionsbildning
  • Kommunikation och härskartekniker
  • Hur får vi med fler, både nya och redan medlemmar, i arbetet?
  • Hållbarhetsfrågor och hur ett påverkansarbete kan formas för att driva på målet om ”äldrevänliga” städer.

Arbetssätt

Pedagogiken utgår från folkbildningens grundidé vilket innebär att kursen formas gemensamt med deltagarna utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Ett aktivt deltagande i gruppen, med samtal och erfarenhetsutbyten bidrar till både gemenskap och kunskapsinhämtning.

Lärare/medverkande

Huvudlärare i kursen är folkhögskolans rektor Titti Berg med lång erfarenhet av arbete inom kommunikation, opinionsbildning och ledarskap. Medverkar gör även biträdande rektor Heidi Englund som har haft ledande roller inom områdena hållbarhet och mänskliga rättigheter. Medverkar gör även sakkunniga från PRO:s riksorganisation.

Plats

De fysiska träffarna är i ABF Huddinges lokaler i centrala Huddinge

De digitala träffarna sker via plattformen TEAMS

Kostnader

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

PRO distriktet står för lunch och fika.

Anmälan

Anmälan sker via PRO Folkhögskolas hemsida, anmälningsformulär nedan.

Sista anmälningsdag fredag den 19 januari.

Kontakt

titti.berg@pros.fhsk.se

tel 0291-212 23

Träffar

Start under vecka 8 med avslut vecka 20

 

Onsdag 21 februari            09.30 – 15.00                      ABF Huddinge

Tisdag den 27 februari      10.00 – 12.00                      Digitalt

v 10                                     Eget arbete och/eller digital föreläsning

Tisdag den 12 mars            09.30 -15.00                       ABF Huddinge

Onsdag den 27 mars          10.00 – 12.00                      Digitalt

v 14                                     Eget arbete och/eller digital föreläsning

Tisdag den 9 april              10.00 – 12.00                      Digitalt

Tisdag den 16 april            09.30 – 15.00                      ABF Huddinge

Onsdag den 24 april          10.00 – 12.00                      Digitalt

v 18                                     Eget arbete och/eller digital föreläsning

v 19                                     Eget arbete och/eller digital föreläsning

Tisdag den 20 maj              09.30 – 15.00                      ABF Huddinge

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan