Styrelsen

Intreseföreningens styrelse består av:

 

Curt Karlsson, Ordförande

Sten-Eric Svensson, Vice ordförande

Li Teske, ledamot

Inger Persson, suppleant

Leif Persson, suppleant

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila till intresseforeningen@pros.fhsk.se och märk mailet med Styrelsen i ämnesraden.