Hållbarhet – vad betyder det för människan och planeten?

Hållbarhet – vad betyder det för människan och planeten?

Kursstart vecka 35 2024    Särskild kurs

Det här är en kurs där vi utforskar hållbarhet och dess betydelse för planeten och människan. Vi utgår från FN:s globala mål i Agenda 2030 som antogs av världens länder i FN 2015 för omställningen till en mer hållbar värld. Vi undersöker nuläget för demokratin och hur klimatförändringarna påverkar oss.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om FN:s globala mål samt kunna identifiera och reflektera över vägar för ett mer hållbart samhälle.

Deltagaren ska också ha kunskap om begreppet hållbarhet utifrån de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningarna.

Innehåll:

Vi läser skönlitteratur och tar del av kulturella uttryck för att vidga vår tankekraft och tankefrihet om vad hållbarhet kan innebära. Vi reflekterar kontinuerligt över aktuella frågor samt ägnar tid åt diskussion bland deltagarna. Rapporter, radioprogram och film ger oss kunskap om situationen för de mänskliga rättigheterna och de miljömässiga utmaningarna. Det ger oss möjlighet att fördjupa oss i begreppet hållbarhet samt olika utmaningar som ålderism, inkludering, biologisk mångfald samt vägar till ett mer hållbart samhälle.

Arbetssätt:

Vi reflekterar, arbetar utforskande och gör studiebesök. Vi möts i grupparbeten och samtal om utmaningar och vägar för ett mer hållbart samhälle.

Läraren föreläser, handleder och stödjer de utforskande samtalen.

Litteratur:

Maja Lunde, Drömmen om ett träd.

Datum och tid:
Kursstart: 26 augusti 2024.  terminsslut: 20 december 2024
Kurstid: Kursen går under två terminer. Höstterminen 2024 med omfattning om 50 % ht, kl 9:00 – 15:00 på onsdagar och fredagar. Vårterminen 2025 går den 25 %, kl 9:00 – 15:00 på onsdagar.

Plats: ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 300 kronor per termin.

Lärare: : Heidi Englund  heidi.englund@pros.fhsk.se  (Kursansvarig)   Kajsa Svensson: kajsa.svensson@pros.fhsk.se

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel: CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Förlängd ansökningstid

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan