Hållbarhet – vad betyder det för människan och planeten?

Hållbarhet – vad betyder det för människan och planeten?

Kursstart vecka 35 2023    Särskild kurs

Vill du lära dig mer om hållbarhet och FN:s globala mål? Vill du veta mer om hur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet hänger ihop? Vill du tillsammans med andra reflektera över hur klimatförändringarna påverkar oss utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv?

Välkommen till en ny kurs om hållbarhet. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av hållbarhetsfrågornas betydelse för människan och planeten. Tillsammans reflekterar vi över vårt handlingsutrymme och hur vi kan verka för ett mer hållbart samhälle.

Vi utgår från Agenda 2030, en global handlingsplan som antogs av världens länder i FN 2015 för omställningen till en mer hållbar värld. Agenda 2030 är en ambitiös handlingsplan med 17 mål och 169 delmål för att skapa en fredlig, rättvis och jämlika värld fram till år 2030. Agendan visar att de globala utmaningarna hänger ihop och måste lösas genom ett samlat grepp.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om FNs globala mål samt kunna identifiera och reflektera över vägar för ett mer hållbar samhälle.

Deltagaren ska också ha kunskap om begreppet hållbarhet utifrån de sociala och miljömässiga utmaningarna.

Innehåll:

Vi läser skönlitteratur, rapporter och ser på film som ger oss kunskap om situationen för de mänskliga rättigheterna och de miljömässiga utmaningarna. Vi fördjupar oss i begreppet hållbarhet samt olika utmaningar som exempelvis ålderism, jämställdhet, inkludering, biologisk mångfald samt vägar för ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar också praktiskt för att fördjupa vår kunskap om hållbarhet.

Arbetssätt:

Vi reflekterar, arbetar undersökande och gör studiebesök. Vi möts i samtal om utmaningar och vägar för ett mer hållbart samhälle.

Läraren föreläser, handleder och stödjer de gemensamma diskussionerna.

Studiematerial/arbetsmaterial

Skönlitteratur, rapporter om hållbarhet och film.

Datum och tid:
Kursstart: vecka 35 2023.  terminsslut:  vecka 50 2023
Kurstid: 9.00-15.00. Kursen går på onsdagar och fredagar under en termin, omfattning 50%

Plats: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta ut omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 300 kronor.

Intyg: Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro: För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att eleven fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel: CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Förlängd ansökningstid – välkommen med din ansökan!

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss:
Telefon:
0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: kurser@pros.fhsk.se

 

Lärare: : Heidi Englund  heidi.englund@pros.fhsk.se  (Kursansvarig)   Kajsa Svensson: kajsa.svensson@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan