Globalkurser och EU-kurser: Res till Albanien, Belgien eller Gambia

Globalkurser och EU-kurser: Res till Albanien, Belgien eller Gambia

I kommande kursprogram finns fyra kurser där vi gör en gemensam resa utomlands. Kursen Inför EU-valet syftar till att ge ökad kunskap om valet till EU-parlamentet, och vi åker till Bryssel för att besöka parlamentet, EU-kommissionen, Regionkommittén och den Ekonomiska-Sociala kommittén. Under 2019 börjar också med Globalkurser, där vi lär oss mer om ett land som vi sedan också reser till. I de första två Globalkurserna går resan till Albanien och Gambia. Läs mer om dessa kurser nedan:

Inför EU-valet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet, ett lika viktigt demokratiskt val som alla andra. Tyvärr brukar deltagandet i ”EU-valen” vara mycket lågt, cirka 51.1% i valet 2014. PRO kan i samverkan med PROs folkhögskola och Europahuset Gävleborg spela en viktig roll för att öka deltagandet i detta val genom att utbilda medlemmar om EU för att de i sin tur ska kunna sprida information i sina PRO-distrikt för att få fler äldre att utnyttja sina demokratiska rättigheter och nyttja sin rösträtt i EU-parlamentsvalet. Syftet med kursen är att utbilda någon/några ”EU-valambassadörer” per PRO-distrikt som i sin tur ska medverka på minst 4 möten vardera i PRO-föreningar under tiden februari-maj 2019. Vi gör också en resa till Bryssel, där vi under fyra intensiva dagar besöker parlamentet, EU-kommissionen, Regionkommittén och den Ekonomiska-Sociala kommittén.

Anmälan och mer information

Inför EU-valet – nr 85: Kursvecka 21 – 25 januari ● Resa till Bryssel vecka 6 

Inför EU-valet – nr 86: Kursvecka 28 januari – 1 februari ● Resa till Bryssel vecka 8

Globalkurs Albanien

Vill du veta mer om och uppleva landet Albanien?

Kursen börjar med en vecka på PRO:s folkhögskola i Gysinge. Under första veckan lär vi känna varandra, våra olika intressen och påbörjar vår gemensamma bildningsresa till det tidigare ”stängda” landet Albanien som öppnades upp på 90-talet och nu strävar mot ett eventuellt framtida medlemskap i EU. Efter första veckan fortsätter vi våra studier på distans genom att hålla kontakt på nätet. Under kursen lär vi oss mer om landet och förbereder oss tillsammans för en kommande veckoresa till Albanien i slutet på augusti 2019. Du som deltagare har möjlighet att under kursen gång göra fördjupningsstudier utifrån just dina intressen. Vi kommer att vidga våra vyer och möta människor i deras vardag. Kanske upptäcker vi att vi har mycket gemensamt trots olika bakgrund, kulturella olikheter och förutsättningar. Vi lär oss landets historia, etniska grupper, ekonomi, politik, natur och kultur.

Anmälan och mer information

Globalkurs: Albanien – nr 61. Kursstart 25 februari 2019

Globalkurs Gambia

Kursen börjar med en vecka på PRO:s folkhögskola i Gysinge. Under första veckan lär vi känna varandra och våra olika intressen och påbörjar vår gemensamma folkbildningsresa till det lilla Västafrikanska landet som nu tar sina första trevande steg mot demokrati efter drygt två decennier av auktoritärt styre. Under kursen lär vi oss mer om landet och förbereder oss inför tvåveckorsresan till Gambia. Du som deltagare har möjlighet, under kursens gång, att göra fördjupningsstudier utifrån dina intressen. Vi kommer att vidga våra vyer och möta människor i en helt annan vardag än vår egen för att kanske upptäcka att vi har mycket gemensamt, trots alla spännande olikheter och förutsättningar. Vi lär oss bland annat mer om landets historia, om olika folkgrupper, ekonomi, politik, natur och kultur. När vi är på plats i Gambia kommer vi att göra olika studiebesök. Beroende på deltagarnas intressen förbereder vi studiebesök på landsbygden, i parlamentet, i skolor och på vårdinrättningar. Vi kommer bland annat att få träffa yngre och äldre människor i deras vardag, konstnärer, politiker, aktivister. Vi kommer även att få många fina natur- och kulturupplevelser på vår resa.

Anmälan och mer information

Globalkurs: Gambia – nr 88. Kursstart 9 september 2019