Europa

Europa

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 21 augusti 2019

Med avstamp i nutiden studerar vi Europas historia, kultur och geografi. Vi orienterar oss om de utmaningar Europa och EU står inför, aktuella frågor och tankegodset vi berörs av. Genom idéhistorien och litteraturen ser vi hur händelser och tankar speglas, föds och förändras och hur de påverkar samhällen och individer.

Kursens mål är att:

  • Studera, reflektera och lära mer om vad Europa är: länder, geografi och kulturer.
  • Studera, reflektera och lära mer om Europas historia och påverkan på världen.
  • Belysa aktuella frågor och framtiden för Europa och EU.
  • Ge inblickar i europeisk litteratur- och idéhistoria.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Genomgångar, samtal, grupparbeten, reflektioner och diskussioner
  • Relaterade studiebesök
  • Fördjupning i ett land

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 21 augusti 2019.
Kursslut: 19 december 2019.
Kursen går torsdagar och fredagar 09:00 – 14:00.
Kursen är en termin.
Lov vecka 44.

PLATS: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Litens Anna Christofferson, Claes Olsson.

KOSTNAD: 250 kr. Kostnad för studiebesök tillkommer.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Sista anmälningsdag: 15 juni 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23
E-post: kurser@pros.fhsk.se