Europa

Europa-mer än bara EU

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 23 januari 2020

Med avstamp i nutiden studerar vi Europas historia, kultur och geografi. Vi orienterar oss om aktuella frågor och de utmaningar Europa och EU står inför.  Genom litteratur, konst och idéhistoria speglar vi olika samhällsförändringar och hur de påverkar samhället, livet och individen.

Kursens mål är att:

  • Studera, reflektera och lära mer om Europas länder, kulturer och gemensamma historia.
  • Belysa aktuella frågor och framtiden för Europa och EU.
  • Ge en allmän orientering om europeisk litteratur-och idéhistoria.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Föreläsningar och genomgångar
  • Grupparbeten, samtal och diskussioner
  • Film och studiebesök

TID:

Kursstart: 23 januari 2020
Kursslut: 15 maj 2020
Kursen går torsdagar och fredagar 09:00 – 14:00.
Lov vecka 9 och vecka 15
Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

PLATS: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Litens Anna Christofferson, Claes Olsson.

KOSTNAD: Kostnad för studiebesök och litteratur 500 kr/termin

Sista anmälningsdag: 15 december 2019

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett.

Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
Eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se