Europa – mer än bara EU

Europa – mer än bara EU

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 27 augusti 2020

Med avstamp i nutiden studerar vi Europas historia, geografi och kulturer. Vi orienterar oss om aktuella frågor och de utmaningar Europa och EU står inför.  Genom litteratur, konst och musik speglar vi olika samhällsförändringar och hur de påverkar samhället, livet och individen. Kursen går över två terminer (men du kan välja att bara lästa en termin) två dagar i veckan.

Kursens mål är att:

  • Studera, reflektera och lära mer om Europas länder, kulturer och gemensamma historia.
  • Belysa aktuella frågor och framtiden för Europa och EU.
  • Ge en allmän orientering om europeisk kulturhistoria.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

  • Föreläsningar och genomgångar
  • Grupparbeten, samtal och diskussioner
  • Film och studiebesök

DATUM OCH TID:

Kursstart: 27 augusti 2020
Kursslut: 11 december 2020
Kurstid: 10.00-14.00, kursen går torsdagar och fredagar samt några onsdagar.
Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

PLATS: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

KOSTNAD: Kostnad för studiebesök och litteratur 500 kr/termin

Sista anmälningsdag: 30 juni 2020

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett.

Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-212 23, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00
Eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Folkbildningsrådets rekommendationer när det gäller Corona och Covid19. Kursens upplägg kan därmed komma att förändras.