Demokrati – varför har vi folkstyre och hur försvarar vi det?

Demokrati – varför har vi folkstyre och hur försvarar vi det?

Allmän kurs 

(Länk till Information om Folkhögskolans Allmänna Kurser)

Start vecka 35 2024

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om demokratins betydelse och varför den är viktig att försvara. Vi studerar demokratins framväxt ur ett historiskt, politiskt och ideologiskt perspektiv. Vi belyser även frågor som, hur mår demokratin idag och varför är den på tillbakagång?  Kursen löper över två terminer på halvtid.

Kursens mål är att:

  • Ge deltagarna allmänna kunskaper motsvarande gymnasienivå.
  • Studera, reflektera samt lära mer om demokratins grunder.
  • Ge grundläggande kunskaper om demokrati ur ett politiskt, ideologiskt och historiskt perspektiv med avstamp i 1800- och 1900-talen.
  • Belysa sambandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Belysa aktuella frågor som berör kursens tema.
  • Skapa engagemang och handlingskraft för att försvara demokratin.
  • Belysa olika former av motkrafter som fascism och andra auktoritära styren.

Gymnasiegemensamma ämnen:

Historia Demokratins nutidshistoria med fokus på händelser som har haft betydelse för utvecklingen av demokratin.

Svenska Litteratur och mediabevakning utifrån kursens teman.

Samhällskunskap Demokratins politiska och ideologiska dimension och sambandet mellan demokrati och mänskliga rättigheter. Den betydelse som civilsamhället samt folkrörelserna haft för försvaret av demokratin och vilken roll de kan tänkas ha i framtiden.

Religion Religionens roll i det demokratiska samhället. Vad betyder demokratin för olika religiösa inriktningar och icke-troende.

Engelska Under vissa moment på kursen kommer det ges tillfälle att träna på engelska

Arbetssätt:

På folkhögskolan arbetar vi tillsammans och tar till vara på varandras engagemang, kunskaper, erfarenheter och funderingar. Undervisningen är varierad och vi arbetar utifrån teman. I den här kursen varvas föreläsningar, grupparbeten, läsning, diskussioner i små som stora grupper samt kulturevenemang och studiebesök. I möjligaste mån utgår vi från gruppens gemensamma intressen och utformar kursen därefter.

Kursmoment:

Kursen är både kronologiskt och tematiskt upplagd. Exempel på kursmoment: demokratins historia, demokrati som ett politiskt och ideologiskt fenomen, demokratins tillbakagång och hoten mot den i Sverige och globalt, strategier för att försvara demokratin, globala rättvisefrågor, samhällsutvecklingen i olika världsdelar, religion och demokrati, kopplingen mellan demokrati och mänskliga rättigheter, det offentliga samtalet – polarisering, civilsamhällets samt folkrörelsernas roll och betydelse, aktuella frågor, desinformation, AI och digital manipulation.

Kurstider och omfattning:

Läsårstider:

Höstterminen 2024 v.35-51

Vårterminen 2025 v.3-v.22

Skolgemensam kursstart den 26 augusti

Kursen går onsdagar och fredagar 09.00-15.00.

Kursen går under två terminer, med omfattning 50%

Plats: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 500 kronor per termin.

Förkunskaper: Du ska ha kunskaper motsvarande grundskola

 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag: 23 juni 2024

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-21223, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Intyg:

Kursen ger rätt till behörighetsintyg och studieomdöme om eleven så önskar. Information om detta ges i samband med kursstart. Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro:

För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel:

CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

Kursansvarig lärare: Kalle Stringberg: karl.stringberg@profolkhogskola.se

 

Om Folkhögskolans Allmänna Kurs 

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.  

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.  

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.  

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. 

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.

 

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan